Bindevevsykdommer og vaskulitter

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Revmatologi.

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Revmatologi.

Læringsmål

Tema/Område: Inflamatoriske systemiske bindevevsykdommer
LM 021-033 Systemiske bindevevsykdommer

Tema/Område: Inflammatoriske revmatiske vaskulittsykdommer
LM 034-052 Systemiske vaskulittsykdommer

Læringsutbytte

Etter kurset ska LIS ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper når det gjelder epidemiologi, utredning, diagnostikk og behandling av systemiske bindevevsykdommer og systemiske vaskulitter.

Kurskomite

Hanne Karen Aslaksen (kursleder)
Gro Østli Eilertsen
Tina Pedersen

Kursavgift

5100,-

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

Deltakere

60

Program

Onsdag 20. oktober

09.00 Introduksjon av kursleder
09.05 Oversikt/klassifikasjon av bindevevsykdommer/vaskulitter
09.15 Histopatologiske forandringer ved bindevevsykdommer/vaskulitter

10.00 Pause

10.10 Nevrologiske manifestasjoner ved systemiske bindevevssykdommer/vaskulitter
11.05 Storkarsvaskulitter/PMR

12.05 Lunsj

13.05 Systemisk sklerose
13.50 Inflammatoriske muskelsykdommer

14.35 Pause

14.50 Behandling av inflammatoriske  muskesykdommer
15.20 IgG 4 relatert sykdom
16.05 Kasuistikker
17.00 Slutt

Torsdag 21. oktober

08.00 SLE
08.45 Behandling av SLE og Lupusnefritt
09.15 Lupus lignende sykdommer

09.50 Pause

10.00 ANCA assosierte vaskulitter inkl EGPA
11.00 Serologiske tester ved bindevevsykdommer/vaskulitter

12.00 Lunsj

13.00 Primeært Sjøgrens syndrom
13.45 Cardiale manifestasjoner ved systemiske bindevevsykdommer/vaskulitter

14.30 Pause

14.45 Utredning ved mistanke om bindevevsykdommer/vaskulitter

15.45 Pause

16.00 Kryoglobulinemi/andre systemiske vaskulitter
16.30 Kasuistikk
17.00 Slutt

Fredag 22. oktober

08.00 Nyreaffeksjon ved bindevevsykdommer
09.00 Billeddiagnostikk ved bindevevsykdommer/vaskulitter

10.00 Pause

10.15 Behcet
10.45 Behandling av ANCA ass. vaskulitter

11.30 Lunsj

12.30 Gravititet og systemiske  bindevevsykdommer
13.15 Antifosfolipidsyndrom
13.45 Evaluering

14.00 Pause

14.10 Kursprøve
15.10 SluttFant du det du lette etter?