Bevegelsesforstyrrelser 2023

Ny ordning: Godkjent som emnekurs i Nevrologi

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.

Kursleder

Michaela Gjerstad

Pris

4200,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

60

Kursets varighet

15 timer

Program

Dag 1:
Kl 10.00-10.15 Hva er bevegelsesforstyrrelser? Michaela D. Gjerstad, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
10.15-11.00 Nevroanatomi og patofysiologi ved bevegelsesforstyrrelser. Espen Dietrichs, Oslo universitetssykehus (OUS) – Rikshospitalet
11.00-11.30 Dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser. Espen Dietrichs, OUS – Rikshospitalet
11.30-12.15 Pause
12.15-13.00 Differensialdiagnostikk ved parkinsonisme. Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.00-13.30 Diagnostikk ved Parkinsons sykdom (praktisk). Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Medikamentell behandling ved Parkinsons sykdom. Michaela D. Gjerstad, SUS
14.30-15.15 Ikke-motoriske problemer ved Parkinsons sykdom. TBA
15.15-15.30 Pause
15.30-16.15 Ataksier: diagnostikk og behandling. Jeanette Koht, OUS
16.15-17.00 Bevegelsesforstyrrelser og genetikk. Jeanette Koht, OUS

Dag 2:
08.30-09.15 Diagnostikk ved dystonier. TBA 
09.15-10.00 Behandling ved dystonier (teori).Elin Bjelland Forsaa (SUS) og TBA
10.00-10.15
Pause
10.15-11.00 Behandling ved dystonier (praktisk). Elin Bjelland Forsaa og TBA, SUS, NKB
11.00-11.45 Huntingtons sykdom. TBA
11.45-12.30 Pause
12.30-13.15 Differensialdiagnostikk ved ufrivillige bevegelser – videokasuistikker. TBA
13.15-14.00 Bildediagnostikk ved bevegelsesforstyrrelser. TBA
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Tremor: differensialdiagnostikk og behandling. Michaela Gjerstad, SUS
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Tourettes sykdom og andre. Michaela Gjerstad, SUS
16.00-16.15 Kursprøve

Fant du det du lette etter?