Bevegelsesforstyrrelser 2023

Ny ordning: Se under
Gammel ordning: Godkjent som 15 timer emnekurs i Nevrologi,  emneområde Nevrodegenerative sykdommer (inkl. demens)

Påmelding

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset, opptak foretas forløpende til kurset er fullt og deretter settes nye søkere på venteliste. Personer som settes på ventelisten kontaktes kun dersom det blir ledig plass. 

Godkjenninger

Ny ordning: 
Emnekurs er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringingmål. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.

Kursleder

Michaela Gjerstad

Pris

4550,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

60

Kursets varighet

15 timer

Program

Dag 1:
Kl 10.00-10.15 Hva er bevegelsesforstyrrelser? Guido Alves, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Nasjonal kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
10.15-11.00 Nevroanatomi og patofysiologi ved bevegelsesforstyrrelser. Espen Dietrichs, Oslo universitetssykehus (OUS) – Rikshospitalet
11.00-11.30 Dyp hjerestimulering ved bevegelsesforstyrrelser. Espen Dietrichs, OUS – Rikshospitalet
11.30-12.15 Pause
12.15-13.00 Differensialdiagnostikk ved parkinsonisme. Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.00-13.30 Diagnostikk ved Parkinsons sykdom. Elin Bjelland Forsaa, SUS
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Medikamentell behandling ved Parkinsons sykdom. Yvonne Stavenes Sørenes?, SUS
14.30-15.15 Ikke-motoriske problemer ved Parkinsons sykdom. Kenn Freddy Pedersen, SUS, NKB
15.15-15.30 Pause
15.30-16.15 Ataksier: diagnostikk og behandling. Jeanette Koht, OUS
16.15-17.00 Bevegelsesforstyrrelser og genetikk. Jeanette Koht, OUS

Dag 2:

08.30-09.15 Diagnostikk ved dystonier. Inger Marie Skogseid, OUS - Rikshospitalet 
09.15-10.00 Behandling ved dystonier (teori). Elin Bjelland Forsaa (SUS) og Inger Marie Skogseid (OUS - Rikshospitalet)
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Behandling ved dystonier (praktisk). Elin Bjelland Forsaa og Kenn Freddy Pedersen, SUS, NKB
11.00-11.45 Huntingtons sykdom. Ole-Bjørn Tysnes, Haukeland universitetssjukehus (HUS)
11.45-12.30 Pause
12.30-13.15 Differensialdiagnostikk ved ufrivillige bevegelser – videokasuistikker. Ole-Bjørn Tysnes HUS
13.15-14.00 Bildediagnostikk ved bevegelsesforstyrrelser. Kathinka Dæhli Kurz, SUS og Institutt for Data- og Elektroteknologi Teknisk naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger
14.00-14.10 Pause
14.10-14.50 Tverrfaglig tilnærming. Når og hva kan en oppnå. Per Ola  Wold Olsen, Oslo universitetssykehus (OUS) – Rikshospitalet
14.50-15.20 Tremor: Differensialdiagnostikk og behandling. Michaela Gjerstad, SUS
15.20-15.30 Pause
15:30-16:00 Tourettes sykdom og andre. Michaela Gjerstad, SUS
16:00.16:05 Oppsummering
16.05-16.30 Kursprøve

Fant du det du lette etter?