Ben og bløtvevspatologi, mai 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs (14t) i Patologi

Læringsmål

Kursets innhold er knyttet opp mot læringsmålene innen for spesialiteten patologi vedørende ben og bløtvev inkludert mesenchymale svulster. Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne mesenchymale svulster og kunne diagnostisere de vanligste lesjonene og svulstene. Videre skal de kjenne henvisningsrutinene for utredning av mesenchymale svulster.

LM:
PAT 029 Vanligste sykdommer i ben og ledd
PAT 030 Reaktive, inflammatoriske og degenerative forandringer i ben og ledd
PAT 031 Skjelettmetastaser
PAT 032 Ben- og bruskneoplasier – benigne og maligne

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Bodil Bjerkehagen (kursleder), Oslo universitetssykehus HF
Avd. for patologi, Radiumhospitalet
bob@ous-hf.no

Litteratur

WHOs Classification of Soft tissue and Bone tumors, siste utgivelse (2020).

Andre opplysninger

Digitale snitt vil bli sendt ut før kurset der deltakerne skal sende inn diagnoseforslag før kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?