Basic Surgical skills - Trondheim 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgiske fag del 2. Kan tas i stedet for Grunnleggende kirurgisk teknikk.

Målgruppe

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs som dette, er LIS som er ny innen kirurgisk virksomhet. Dersom du er kommet langt i din kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelst utbytte av dette kurset, les videre og gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det.

Læringsmål

Etter de to dagene skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i generelle kirurgiske teknikker innen åpen kirrugi.

Dette inkluderer påkledning på operasjonsstue, kirurgiske knuter, håndtering av kirurgiske instrumenter, suturteknikk, lokalbedøvelse, ligatur, tarmanastomosering, senesutur, elektrokirurgi/diatermi, lukking av buk, venepatching, abscessdrenasje, sårdebridement. Øvelser på simulatorer/bokser og grisevev.

Kursleder

Kathrin Sneve

Kursavgift

4550,-

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per pers per dag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Antall deltakere

24

Arbeidsmåter

Alle øvelsene introduseres ved en kort film og teorigjennomgang på maksimum 10 minutter før øvelsene gjennomføres av deltakeren på "levende" (for eksempel grise- eller sauepreparater) eller kunstige modeller (f.eks. bukveggsmodell i kunststoff/silikon) i grupper på maks 4 deltakere per instruktør.

Individuell tilbakemelding/evaluering to ganger per dag. Alle instruktører gjennomgår pedagogisk instruktørkurs før sertifisering.

Litteratur

Egen kursmanual og DVD utviklet av Royal College of Surgeons som sendes til kursdeltakerne. Det foreligger en egen faculty/instruktør manual til instruktørene. For den laparoskopiske delen utdeles det et eget kurshefte ved oppmøte.

Program

Publiseres ved et senere tidspunkt

Fant du det du lette etter?