Basal og klinisk nevrofysiologi, 2022 (NEV) (KNF)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering
Obligatorisk kurs i Nevrologi (25 t) og Klinisk Nevrofysiologi (25 t)
Valgfritt for leger i spesialisering etter gammel ordning i: Fysikalsk medisins og rehabilitering (25 t) Allmennmedisin (11 t e/v)

Læringsmål

Nevroanatomi : (inkludert basal nevrofysiologi)
NEV - 006 Det sentrale, perifere og autonome nervesystemet

Nevrofysiologi
NEV – 008 (066 fra høst 2021) Nevrofysiologiske undersøkelser

Epilepsi og andre anfallssykdommer
NEV – 037 EEG forandringer ved epileptisk anfall hos voksne
NEV – 035 Utredning, diagnostikk mm epilepsi

NEV – 057 Nevrointensiv overvåkning og behandling
NEV – 051 Utredning av smertetilstander

Klinisk nevrofysiologi
KNF – 002 Generell nevrofysiologi (basal)
KNF – 004 EEG metoder – de vanligste
KNF – 009 Vanlige EMG-undersøkelser – pasienter over 10 år
Fremkalte responser
KNF – 021 Interaoperativ monitorering

KNF – 023 Termotest
KNF – 024 Andre kvantitative sensoriske tester

Kombinerer læringsmål for NEV og KNF. En del av de praktiske læringsmålene for KNF forutsetter det teoretiske som gås gjennom på bla dette kurset.

Kursavgift

NOK 7200,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

 Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kristian Bernhard Nilsen (HSØ) Kristian.bernhard.nilsen@ous-hf.no
Morten Engstrøm morten.engstrom@stolav.no/morten.engstrom@ntnu.no
Sissel Løseth Sissel.loseth@unn.no
Marie Bu Kvaløy marie.bu.kvaloy@sus.no

Program

PROGRAM(PDF)

 

Fant du det du lette etter?