Basal laparoskopi

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t)

Læringsmål

FKI 058 Kirurgiske tilganger, laparoscopi eller thoracoscopi, laparotomi eller thoracotomi
FKi 048 Vev og vevshåndtering- anatomikunnskap
FKI 042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI 041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI 016 Risiko ved kirurgi komplikasjonsfare og nytte
FKI 001 Akutte buksmerter- Peritonitt, GI blødning og obstruksjonstilstander

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum (kursleder)
ole.christian.olsen@vestreviken.no

Åsmund Avdem Fretland, LIS Rikshospitalet,
Ole Christian Olsen, Overlege Vestre Viken,
Bjørn Edwin, Prof. Dr. Med Rikshospitalet,
Ragnhild Størkson, Overlege gastroseksjonen Vestfold sentralsykehus,
Vivi Bull Stubberud, Spesialsykepleier, gastrokir. avd., Rikshospitalet,
Marianne Berg, koordinator Intervensjonssenteret Rikshospitalet.

Program

Program (PDF)

Det kan komme endringer i programmet. Forbehold om justeringer knyttet til pandemisituasjonen. Endelig program vil bli tilsendt kursdeltagene før kurset.

Fant du det du lette etter?