Basal kurs i akuttkirurgi (FKI), våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for spesialiteter med Felles kirurgi del 2 (FKI)
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsmål

Akuttkirurgiske tilstander

FKI-001 Akutte buksmerter - Peritonitt, GI-blødning og obstruksjonstilstander

FKI-002 Akutte buksmerter - barn

FKI-003 Akutte buksmerter - gynekologi

FKI-004 Kar - Hjertetamponade

FKI-005 Avlastning av nyrebekken

FKI-006 Blæretamponade

FKI-007 Scrotum og penis - akutt

FKI-008 Brannskader, kuldeskader og etseskader

FKI-009 Hud og underhud - infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fascitt

FKI-010 Kompartmentsyndrom - ekstremiteter og buk

Pasientforløp

FKI-024 Blødningssjokk - transfusjon

FKI-025 Septisk sjokk

FKI-027 Væskebalanse, ernæringsstatus og ernæringsstøtte

Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper

FKI-049 Sårtilheling - akutte og kroniske sår

FKI-050 Infiserte og kroniske sår

FKI-051 Trykksår

FKI-055 Akutt urinretensjon - suprapubisk kateter

FKI-056 Ischemi i ekstremitet - doppler

FKI-057 Pneumothorax, pleuravæske, thoraxdren

FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi 

Kurset er beregnet på LIS under utdanning til de kirurgiske fag (del 2). Kurset er hovedsakelig basert på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et teoretisk grunnlag for å kunne vurdere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl utredning, diagnostikk og behandling. Kurset gir også kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med mer erfaren kollega er nødvendig.

Kursavgift

NOK 8025,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 48
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning   

Kurskomite

 Kursledere: Elin V. Thorsen og Peter Wiel Monrad-Hansen

Kriterier for kursopptak

 Anbefalt at kurset tas mot slutten av del 2, dvs etter 1.5-2 års erfaring

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?