Basal kurs i akuttkirurgi, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Kirurgiske fag (del 2); barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, karkirurgi
30 timer

Læringsmål


FKI-001 Akutte buksmerter – Peritonitt, GI-blødning og obstruksjonstilstander
FKI-002 Akutte buksmerter – barn
FKI-003 Akutte buksmerter – gynekologi
FKI-004 Kar – Hjertetamponade
FKI-005 Avlastning av nyrebekken
FKI-006 Blæretamponade
FKI-007 Scrotum og penis – akutt
FKI-009 Hud og underhud – infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fasciitt
FKI-010 Kompartmentsyndrom – ekstremiteter og buk
FKI-013 Pasienthåndtering i pre-, per- og postoperativperioden
FKI-017 Postoperativ oppfølging og potensielle komplikasjoner
FKI-024 Blødningssjokk – transfusjon
FKI-025 Septisk sjokk
FKI-027 Væskebalanse, ernæringsstatus og ernæringsstøtte
FKI-028 Antibiotika
FKI-029 Smerte
FKI-030 Blødningsrisiko og tromboseprofylakse
FKI-032 Eget kompetansenivå og rådføring med mer erfaren kollega
FKI-037 Damage control
FKI-051 Trykksår
FKI-053 VAC
FKI-055 Akutt urinretensjon – suprapubisk kateter
FKI-056 Ischemi i ekstremitet – doppler
FKI-057 Pneumothorax, pleuravæske, thoraxdren

Kurset er beregnet på LIS under utdanning til de kirurgiske fag (del 2). Kurset er hovedsakelig basert på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et teoretisk grunnlag for å kunne vurdere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl utredning, diagnostikk og behandling. Kurset gir også kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med mer erfaren kollega er nødvendig.

Kursavgift

NOK 7200,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Dette kurset har bindende påmelding. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 48
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning   

Kurskomite

 Elin V. Thorsen (Kursleder) og Peter Wiel Monrad-Hansen

Kriterier for kursopptak

 Anbefalt at kurset tas mot slutten av del 2, dvs etter 1.5-2 års erfaring

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?