Barnerevmatologi, våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsmål

Basiskompetanse
REV-001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser - revmatiske sykdommer
REV-002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi
Barnerevmatologi
REV-053 Diagnostisere og behandle i samarbeid med spesialist
REV-054 Symptomer, funn og sykdomskarakteristika, forskjeller mellom barn og voksne
REV-055 Anti-revmatiske legemidler hos barn
REV-056 Differensialdiagnostiske overveielser
REV-057 Ledd og sener hos barn - anatomi, ultralydevaluering og leddinjeksjon
REV-058 Pasient- og pårørendeopplæring - psykososiale konsekvensene av kronisk sykdom og tiltak
REV-059 Nasjonale kompetansesentre
REV-060 Vekstforstyrrelser
REV-061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer
REV-062 Unge med revmatisk sykdom -oppfølging i voksenrevmatologien

Læringsutbytte-beskrivelse

LIS skal etter kurset kunne ha oversikt over behandling og utredning av artritter hos barn, differensialdiagnoser. Behandling og utredning av kollagenoser, vaskulitter og autoinflammtoriske sykdommer. Skal også kunne tolke ultralyd av ledd hos barn.

Deltakere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves.
Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kursavgift

6200,- (Inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite


Vibke Lilleby: vlilleby@ous-hf.no


Carina Skorpen: carina.skorpen@ntnu.no


Ellen Nordal : Ellen.Berit.Nordal@unn.no


Hilde Stray: Hilde.Stray@hsr.as 


Berit Flatø: bflato@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse


 

Fant du det du lette etter?