Barnerevmatologi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Revmatologi (20t)

Læringsmål

Behandling og utredning av artritter hos barn, differensialdiagnoser. Behandling og utredning av kollagenoser, vaskulitter og autoinflammtorsiske sykdommer.

Læringsutbytte-beskrivelse

LIS skal etter kurset kunne ha oversikt over behandling og utredning av artritter hos barn, differensialdiagnoser. Behandling og utredning av kollagenoser, vaskulitter og autoinflammtoriske sykdommer. Skal også kunne tolke ultralyd av ledd hos barn.

Deltakere

Maks 50

Kursavgift

5000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurskomite


Vibke Lilleby: vlilleby@ous-hf.no


Carina Skorpen: carina.skorpen@ntnu.no


Ellen Nordal : Ellen.Berit.Nordal@unn.no


Hilde Stray: Hilde.Stray@hsr.as 


Berit Flatø: bflato@ous-hf.no

Program

Revmatiske sykdommer hos barn

Onsdag 17.03.2021,
10.00 – 10.05 Praktiske opplysninger
10.05 – 10.15 Internasjonal klassifikasjon juvenile artritter (JIA)
10.15 – 10.45 Oligo- og polyartikulær JIA – Overlege dr.med.
10.45 – 11.15 Systemisk JIA og autoinflammatoriske febertilstander
11.15 - 11.25 Pause
11.25 – 12.00 Psoriasis artritt og entesitt relatert artritt
12.00 – 12.15 Kjeveleddsaffeksjon ved JIA
12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 - 14.00 Pasientdemonstrasjoner
14.00 – 14.30 Radiologiske funn ved revmatisk sykdom
14.30 – 15.15 Immunpatogenese ved JIA og bindevevsykdommer
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 16.00 Idiopatisk muskelskjelettsmerte hos barn
16.00 – 16.30 Uveitt ved JIA


Torsdag 18.03.
9.00 – 09.40 Systemisk lupus erythematosus (SLE)
9.40 – 10.10 Dermatomyositt
10.10 – 10.25 Sklerodermi
10.25 – 10.40 Lineær skelrodermi
10.40 – 10.55 Mixed connective tissue disease (MCTD)
10.55 – 11.10 - Pause
11.10 – 11.30 Henoch-Schönlein vaskulitt
11.30 – 12.15 Kroniske vaskulitter
12.15 – 13.00 - Lunsj

13.00 – 14.00 Pasientdemonstrasjoner
14.00 – 14.30 Multiinflammtory syndrome in children (MIS-c/PIMS)
14.30 – 15.00 Autoinflammtoriske sykdommer/Febersyndromer
15.00 -15.10 Pause
15.10 -15.40 Ortopediske leddsykdommer som differensialdiagnose til revmatisk sykdom

Fredag 19.03.2021
9.00 – 09.30 Muskel- og skjelett ultralyd hos barn
9.30 – 10.15 Akutte artritter hos barn – Professor Berit Flatø
10.15 – 10.45 Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt
10.45 – 11.00 - Pause

11.00 – 11.30 Medikamentell ikke-biologisk behandling
11.30 – 12.00 Biologisk behandling ved revmatisk
12.00 – 12.20 Vaksinasjoner og øyelegekontroll (NAKBUR)
12.20 – 13.00 - Lunsj

13.00 – 13.30 Kursprøve/avslutning


Fant du det du lette etter?