Barneortopedi inkludert barnetraumatologi 2023

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortopedisk kirurgi

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

LÆRINGSUTBYTTE

LIS skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse. Kurset er en læringsaktivitet for læringsmål; ORT 062 – ORT 071.

KURSKOMITE

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Suki Liyanarachi, Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Ola Wiig og Anders Wensaas

KURSPRIS

8025,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Barneortopedi også deltar på Tumorkirurgi som starter umiddelbart etter at Barneortopedi er ferdig torsdagen får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 9450,- (med forbehold om endringer). HUSK AT DET ER EGEN PÅMELDING TIL TUMORKIRURGI! Mulighet for pakkepris avhenger av søkermengde og tilgjengelighet. 

ANTALL DELTAKERE

Maks 40 

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursprøve gjennomføres på Socrative
Kurskompendium legges i Google Docs

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 13.11.23
10:00 Velkommen til Barnekurset. 
10:10 Barneskjelettets særpreg. 
10:50 Malalignment – undersøkelse. 
11:20 Pause
11:30 Malalignment – kirurgi. 
12:00 Teaser frakturer i underekstremiteten. 
12.15 Lunsj
13:10 Barnefrakturer i underekstremiteten. 
Femurfrakturer  
Knenære frakturer 
Crusfrakturer 
Ankelfrakturer  
14:35 Pause inkl. forflytning 
14:50 Gruppeundervisning - kasuistikker. 
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Femur/kne 
Legg/ankel
15:55 Pause
16:10 Praktiske øvelser - smågrupper. 
Ankelfraktur; Biplan, Triplan, Tillaux

Tirsdag 14.11.23
08:00 Cerebral parese og annen nevroortopedi. 
08:30 Cerebral parese og kirurgi. 
09:00 Dysmeli i over- og underekstremiteten. 
09:30 Pause
09:45 Skjelettdysplasi og ortopedirelevante syndromer. 
Innledning skjelettdysplasier
Osteogenesis imperfekta
Nevrofibromatose
Multippel epifyseal dysplasi 
Akondroplasi
Multipple Osteochondromer
Arthrogryposis multiples congenita 
10:50 Pause
11:00 Smertebehandling av barn pre- og postoperativ. 
11:15 Barnemishandling.
11:45 Teaser for frakturer i overekstremiteten.
12:00 Lunsj
13:00 Barnefrakturer i overekstremiteten. 
Humerusfraktur
Albueskader
Underarm/handleddsfrakturer 
14:20 Pause inkl. forflytning
14:30 Gruppeundervisning - kasuistikker. 
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Overarm/albue 
Underarm/handledd 
15:35 Pause
15:50 Praktiske øvelser - smågrupper. 
Suprachondylær fraktur - pinning, 
antebrachi fr./caput radii fr. - ESIN

Onsdag 15.11.23
08:00 Patologi i hofteleddet 
08:30 Forflytning
08:35 Gruppeundervisning - hoftepatologi. 
4 grupper etter ansiennitet, roterer 4 ganger
Hofteleddsdysplasi tidlig 
Hofteleddsdysplasi sen 
Calvé-Legg Perthes sykdom 
Epifysiolyse caput femoris  
10:45 Pause
10:55 Pes equino varus. 
11:25 Andre medfødte fotdeformiteter. 
11:45 Tågange. 
12:05 Lunsj
13:00 Fotdeformiteter hos eldre barn. 
13:40 Fødselsskader. 
13:55 Multitraume barn. 
14:10 Pause inkl. forflytning
14:20 Gruppeundervisning - kasuistikker. 
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Nevroortopedi I 
Nevroortopedi II 
15:30 Pause
15:45 Praktiske øvelser - smågrupper. 
Ponsetti tøying
Gipsing av pes equino varus
19:00 Kursmiddag

Torsdag 16.11.23
08:30 Serøs coxitt, septisk artritt.
08:55 Osteomyelitt, Kingella Kingea.
09:25 Pause .
09:30 Hva er normalt hos barn? 
09:50 Knesmerter hos barn og unge. 
10:20 Kneskader hos barn og unge. 
10:45 Torticollis. 
11:00 Pause
11:15 Kursprøve. 
11:45 Evaluering. alle
12:00 Lunsj
Fant du det du lette etter?