Barneortopedi inkludert barnetraumatologi 2023 (ORT)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortopedisk kirurgi

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. 

LÆRINGSUTBYTTE

LIS skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse. Kurset er en læringsaktivitet for læringsmål; ORT 062 – ORT 071.

KURSKOMITE

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Suki Liyanarachi, Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Ola Wiig og Anders Wensaas

KURSPRIS

8200,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Barneortopedi også deltar på Tumorkirurgi som starter umiddelbart etter at Barneortopedi er ferdig torsdagen får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 9700,- (med forbehold om endringer). HUSK AT DET ER EGEN PÅMELDING TIL TUMORKIRURGI! Mulighet for pakkepris avhenger av søkermengde og tilgjengelighet. 

ANTALL DELTAKERE

Maks 32 

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursprøve gjennomføres på Socrative
Kurskompendium legges i Google Docs

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 13.11

10:00 Velkommen til Barnekurset
10:10 Barneskjelettets særpreg
10:40 Malalignment – undersøkelse
11:10 Pause
11:20 Malalignment – kirurgi
11:50 Apofyseskader
12:00 Teaser frakturer i underekstremiteten
12.15 Lunsj
13:10 Barnefrakturer i underekstremiteten
Femurfrakturer 
Knenære frakturer 
Crusfrakturer 
Ankelfrakturer 
14:35 Pause inkl. forflytning
14:50 Gruppeundervisning - kasuistikker
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Femur/kne
Legg/ankel
15:55 Pause
16:10 Praktiske øvelser - smågrupper
Ankelfraktur; Biplan, Triplan, Tillaux

Tirsdag 14.11
08:00 Scoliose
08:10 Cerebral parese og annen nevroortopedi
09:00 Dysmeli i over- og underekstremiteten 
09:30 Pause
09:45 Skjelettdysplasi og ortopedirelevante syndromer:
Osteogenesis imperfekta 
Nevrofibromatose
Multippel epifyseal dysplasi
Akondroplasi 
Multipple Osteochondromer 
Arthrogryposis multiplex congenita
10:30 Pause
10:40 Torticollis
11:00 Fødtselsskader
11:15 Barnemishandling
11:45 Teaser for frakturer i overekstremiteten
12:00 Lunsj
13:00 Barnefrakturer i overekstremiteten
Clavicula og Humerusfraktur 
Albueskader
Underarm/handleddsfrakturer
14:30 Pause inkl. forflytning
14:40 Gruppeundervisning - kasuistikker
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Overarm/albue
Underarm/handledd
15:45 Pause
16:00 Praktiske øvelser - smågrupper
Suprachondylær fraktur - pinning, 
antebrachi fr./caput radii fr. - ESIN

Onsdag 15.11
08:00 Patologi i hofteleddet
08:30 Forflytning
08:35 Gruppeundervisning - hoftepatologi
4 grupper etter ansiennitet, roterer 4 ganger
Hofteleddsdysplasi tidlig 
Hofteleddsdysplasi sen 
Calvé-Legg Perthes sykdom 
Epifysiolyse caput femoris
10:45 Pause
10:55 Pes equino varus
11:15 Andre medfødte fotdeformiteter
11:40 Tågange
12:00 Lunsj
13:00 Fotdeformiteter hos eldre barn
13:40 Hva er normalt hos barn?
14:00 Multitraume barn
14:15 Pause inkl. forflytning
14:25 Gruppeundervisning - kasuistikker (ansvar Oslo/Bergen)
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Nevroortopedi I 
Nevroortopedi II 
15:15 Pause
15:30 Praktiske øvelser - smågrupper
Ponsetti tøying
Gipsing av pes equino varus

19:00 Kursmiddag (egen påmelding)

Torsdag 16.11
08:30 Infeksjonstilstander i ledd og skjelett (Serøs coxitt, septisk artritt, osteomyelitt, Kingella Kingea)
09:30 Smertebehandling av barn pre- og postoperativt
10:00 Knesmerter hos barn og unge
10:30 Kneskader hos barn og unge
11:00 Pause
11:15 Kursprøve
11:45 Evaluering
12:00 Lunsj

Fant du det du lette etter?