Barneortopedi inkl barnetraumatologi 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortopedisk kirurgi

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

LÆRINGSUTBYTTE

LIS skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse. Kurset er en læringsaktivitet for læringsmål; ORT 062 – ORT 071.

KURSKOMITE

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Suki Liyanarachi, Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Ola Wiig og Anders Wensaas

KURSPRIS

7500,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Barneortopedi også deltar på Tumorkirurgi som starter umiddelbart etter at Barneortopedi er ferdig torsdagen får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 8800,- (med forbehold om endringer). HUSK AT DET ER EGEN PÅMELDING TIL TUMORKIRURGI! Mulighet for pakkepris avhenger av søkermengde og tilgjengelighet. 

ANTALL DELTAKERE

Maks 32 

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursprøve gjennomføres på Socrative
Kurskompendium legges i Google Docs

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 07.11.22
10:00 Velkommen til Barnekurset. Gunn Hulleberg
10:10 Barneskjelettets særpreg. Anders Wensaas
10:50 Malalignment – undersøkelse. Christian Øye
11:20 Pause
11:30 Malalignment – kirurgi. Christian Øye
12:00 Teaser frakturer i underekstremiteten. Jonas Fevang
12.15 Lunsj
13:10 Barnefrakturer i underekstremiteten . Dag Rune Pedersen, Jonas Fevang, Christian Sætersdal 
Femurfrakturer  DRP
Knenære frakturer  JF
Crusfrakturer CS
Ankelfrakturer  JF
14:35 Pause inkl. forflytning 
14:50 Gruppeundervisning - kasuistikker. Christian Sætersdal, Jonas Fevang, Dag Rune Pedersen og Gunn Hulleberg
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Femur/kne 
Legg/ankel
15:55 Pause
16:10 Praktiske øvelser - smågrupper. Christian Sætersdal, Jonas Fevang
Ankelfraktur; Biplan, Triplan, Tillaux

Tirsdag 08.11.22
08:00 Cerebral parese og annen nevroortopedi. Ola Wiig
08:30 Cerebral parese og kirurgi. Ola Wiig
09:00 Dysmeli i over- og underekstremiteten. Gunn Hulleberg
09:30 Pause
09:45 Skjelettdysplasi og ortopedirelevante syndromer. Ola Wiig, Anders Wensaas
Innledning skjelettdysplasier
Osteogenesis imperfekta
Nevrofibromatose
Multippel epifyseal dysplasi 
Akondroplasi
Multipple Osteochondromer
Arthrogryposis multiples congenita 
10:50 Pause
11:00 Smertebehandling av barn pre- og postoperativ.Ola Wiig
11:15 Barnemishandling.Suki Liyanarachi
11:45 Teaser for frakturer i overekstremiteten.Gunn Hulleberg
12:00 Lunsj
13:00 Barnefrakturer i overekstremiteten. Gunn Hulleberg
Humerusfraktur
Albueskader
Underarm/handleddsfrakturer 
14:20 Pause inkl. forflytning
14:30 Gruppeundervisning - kasuistikker. Suki Liyanarachi, Dag Rune Pedersen, Christian Sætersdal, Gunn Hulleberg
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Overarm/albue 
Underarm/handledd 
15:35 Pause
15:50 Praktiske øvelser - smågrupper. Gunn Hulleberg, Suki Liyanarachi
Suprachondylær fraktur - pinning, 
antebrachi fr./caput radii fr. - ESIN

Onsdag 09.11.22
08:00 Patologi i hofteleddet Ola Wiig
08:30 Forflytning
08:35 Gruppeundervisning - hoftepatologi. Dag Rune Pedersen, Jonas Fevang, Ola Wiig, Anders Wensaas
4 grupper etter ansiennitet, roterer 4 ganger
Hofteleddsdysplasi tidlig DRP
Hofteleddsdysplasi sen  JF
Calvé-Legg Perthes sykdom OW
Epifysiolyse caput femoris  AW
10:45 Pause
10:55 Pes equino varus. Christian Sætersdal
11:25 Andre medfødte fotdeformiteter. Christian Sætersdal
11:45 Tågange. Suki Liyanarachi
12:05 Lunsj
13:00 Fotdeformiteter hos eldre barn. Suki Liyanarachi
13:40 Fødselsskader. Gunn Hulleberg
13:55 Multitraume barn. Suki Liyanarachi
14:10 Pause inkl. forflytning
14:20 Gruppeundervisning - kasuistikker. Christian Sætersdal, Jonas Fevang, Ola Wiig, Anders Wensaas
4 grupper etter ansiennitet, roterer en gang
Nevroortopedi I 
Nevroortopedi II 
15:30 Pause
15:45 Praktiske øvelser - smågrupper. Christian Sætersdal, Suki Liyanarachi, Dag Rune Pedersen
Ponsetti tøying
Gipsing av pes equino varus
19:00 Kursmiddag

Torsdag 10.11.22
08:30 Serøs coxitt, septisk artritt.Håkon Langvatn
08:55 Osteomyelitt, Kingella Kingea.Håkon Langvatn
09:25 Pause .
09:30 Hva er normalt hos barn? Jonas Fevang
09:50 Knesmerter hos barn og unge. Asle Kjellsen
10:20 Kneskader hos barn og unge. Asle Kjellsen
10:45 Torticollis. Håkon Langvatn
11:00 Pause
11:15 Kursprøve. Jonas Fevang
11:45 Evaluering. alle
12:00 LunsjFant du det du lette etter?