Barneortopedi inkl barnetraumatologi 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i ortopedisk kirurgi

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Merk at det er ønskelig med minimum 12 måneders ansiennitet i ortopedisk kirurgi ved kursstart for å delta på kurset. Oppgi ansiennitet ved kursstart i ortopedisk kirurgi i feltet "tjenestetid i spesialitet" i påmeldingsskjemaet. Dersom du har ansiennitet utover dette, kan dette spesifiseres i fritekstfeltet.

LÆRINGSUTBYTTE

LIS skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse. Kurset er en læringsaktivitet for læringsmål; ORT 062 – ORT 071.

KURSKOMITE

Gunn Hulleberg (kursleder), Christian Øye, Suki Liyanarachi, Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Ola Wiig og Anders Wensaas

KURSPRIS

7500,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Merk at vi har "pakkepris" - deltakere som i tillegg til Barneortopedi også deltar på Tumorkirurgi som starter umiddelbart etter at Barneortopedi er ferdig torsdagen får rabatt. Total kurspris inkludert lunsj og pauseservering blir da kr. 8800,- (med forbehold om endringer). HUSK AT DET ER EGEN PÅMELDING TIL TUMORKIRURGI! Mulighet for pakkepris avhenger av søkermengde og tilgjengelighet. 

ANTALL DELTAKERE

Maks 32 

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursprøve gjennomføres på Socrative
Kurskompendium legges i Google Docs

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 07.11.22
10:00 Velkommen
10:10 Barneskjelettets særpreg LM63
10:50 Malalignment-undersøkelse LM66
11:20 Pause
11:30 Malalignment-kirurgi LM66
12:00 Teaser fraktur i uekstremitet LM63

12:15 Lunsj (55)

13:10 Barnefrakturer i underekstremitet 
Femurfraktuer 
Knenære frakturer
Crusfrakturer 
Ankelfrakturer LM63
14:35 Pause/Forflytning
14:50 4 grupper, kasuistikker 30+30 minutt
Ansvarlig for kasuistikker Bergen
Femur/kne og Legg/ankel. LM63
15:55 Pause
16:10 Workshop  
Ankelfraktur Triplan og Tillaux
Smågrupper LM63

Tirsdag 08.11.22
08:00 Cerebral parese og annen nevroortopedi. LM70
08:30 Cerebral parese og kirurgi LM70
09:00 Torticollis LM62
09:15 Pause
09:30 Dysmeli oeks og ueks LM62
10:00 Skjelettdysplasi og ortopedirelevante syndromer
Innledning skjelettdysplasier
Osteogenesis imperfekta
Nevrofibromatose
Multippel epifyseal dysplasi
Akondroplasi
Multipple osteochondromer
Arthrogryposis multiplex congenita LM62
11:00 Pause
11:15 Barnemishandling LM65
11:45 Teaser for fraktur i oekstremiteten LM63

12:00 Lunsj

13:00 Barnefrakturer i overekstremiteten
Humerus
Albue
Underarm, håndledd LM63
14:20 Pause
14:30 4 grupper, kasuistikker 30+30 minutt
Ansvarlig Trondheim
Humerus/albue og Underarm/handledd LM63
15:35 Pause
15:50 Workshop 
Suprachondylær fr. - pinning
Antebrachi fr., collum radii fr - ESIN LM63

Onsdag 09.11.22
08:00 Patologi i hofteleddet LM67
08:30 Gruppeundervisning hofte
Hofteleddsdysplasi tidlig LM67
Hofteleddsdysplasi sen   LM67
Calvé-Legg-Perthes sykdom LM68
Epifysiolyse caput femoris LM68
4 grupper, roterer à 30 minutt
10:45 Pause
10:55 Pes equino varus LM62
11:25 Andre medfødte fotdeformiteter LM62
11:45 Tågange LM62

12:05 Lunsj

13:00 Fotdeformiteter hos eldre barn LM62
13:40 Multitraume barn LM07
13:55 Fødselsskader LM69
14:10 Pause, forflytning
14:20 Kasuistikker nevroortopedi  
4 grupper, 30+30 min LM70
15:30 Pause, forflytning
15:45 Workshop
Ponsetti tøying
Gipsing av pes equino varus LM62
19:00 Kursmiddag

Torsdag 10.11.22
08:30 Serøs coxitt, septisk artritt   LM64
08:55 Osteomyelitt, Kingella Kingea LM64
09:30 «Vondter» henvist til poliklinikken
Hva er normalt? LM62
10:00 Knesmerter hos barn og unge LM62
10:30 Kneskader hos barn og unge LM62
11:00 Pause
11:15 Informasjon om kursprøven
Kursprøve
11:45 Evaluering
12:00 Lunsj
Fant du det du lette etter?