Avansert laparoskopi - vår 2022

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi

Læringsutbytte

Kurset er tilpasset kandidater som fortsatt er i den generelle delen av kirurgiutdanningen. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste laparoskopiske inngrepene i generell kirurgi bli gjennomgått mht. til indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring.

Kurskomité

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Målgruppe

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi

Kursavgift

5100,-

Antall deltakere

20 (antallet kan bli redusert ved fortsatt avstandskrav)

Andre opplysninger

Operasjon på gris vil foregå i dyrestallens lokale. Vær oppmerksom på at det er regler for omkledning ved inngang til dyrelab. Dette vil gjennomgår på kurset.
Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Onsdag 9. februar

08.30-08.45 Registrering
08.45-09.00 Velkommen - informasjon
09.00-09.40 Laparoskopi ved akutte tilstander i øsofagus/ventrikkel/duodenum - Gjermund Johnsen
09.40-10.00 Behandling av blødende ulcus pepticum - Gunnar Qvigstad

10.00-10.15 Pause

10.15-10.35 Laparoskopi ved akutt abdomen etter fedmekirurgi - Hallvard Græslie
10.35-11.15 Operasjonsstrategier ved akutt cholecystitt - Erik Trondsen
11.15-11.45 Håndtering av gallegangsskader - Gjermund Johnsen

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Laparoskopi ved penetrerende buktraumer og ileustilstander - Tom Glomsaker
13.00-13.30 Laparoskopi ved ventralhernier - Per Even Storli

13.30-13.45 Pause

13.45-16.30 Praktiske øvelser

Torsdag 10. februar

08.30-09.30 Laparoskopisk kirurgi hos barn - Øystein Drivenes
09.30-10.00 Laparoskopi ved diverticulitt - William Lossius

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Laparoskopi ved abdominalsmerter - Erik Trondsen
10.45-11.15 Anleggelse av gastrostomi - Per Einar Uggen

11.15-12.00 Lunsj

12.00-16.00 Praktiske øvelser

Fredag 11. februar

09.00-13.00 Praktiske øvelser

13.00-13.45 Lunsj

13.45-14.30 Kursprøve/evaluering

14.30 Kurset slutt


Fant du det du lette etter?