Avansert laparoskopi (KIR)- vår 2024

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Kurset er tilpasset kandidater som fortsatt er i den generelle delen av kirurgiutdanningen. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste laparoskopiske inngrepene i generell kirurgi bli gjennomgått mht indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring.

Læringsmål

Gastrokirurgi - Akuttkirurgi
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
KIR-029 Barn
Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum
KIR-038 Akutte og kroniske tilstander
KIR-041 Ulcus ventriculi/duodeni
KIR-044 Gastrostomi - percutan og åpen
Gastrokirurgi - Brokkbehandling
KIR-093 Bukveggsbrokk

Antall deltakere

Maks 18 deltakere

Kursavgift

5850,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite

Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen

Annen informasjon

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

2024 Avansert laparoskopi.pdf

Fant du det du lette etter?