Arytmibehandling - høst 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (30 t)
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer

Læringsmål

Diagnostisere og behandle pasienter med arytmiproblemer, samt ha kjennskap til indikasjoner for ablasjonsbehandling. Kjenne prinsipper for behandling med pacemaker og implantert defibrillator, og kunne løse akutte kliniske problemer med disse.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Supraventrikulære arytmier, ventrikulære arytmier, synkope-utredning. EKG-diagnostikk. Elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling. Pacemaker-indikasjoner, implantasjonsteknikk, oppfølging og eksplantasjon. Behandling med implanterbare defibrillatorer.

Læringsutbytte

Utrede og behandle både supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Kjennskap til synkopeutredning og EKG-diagnostikk av forskjellige arytmier. Indikasjon og kjennskap til elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling,. Kjennskap til pacemaker indikasjoner, oppfølging og eksplantasjon. Behandling og oppfølging av pasienter med ICD og CRT.

Kurskomité

Ole Rossvoll (kursleder)

Kursavgift

7300,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall plasser

50

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?