Arytmibehandling, høst 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Hjertesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hjertesykdommer

Læringsmål

Diagnostisere og behandle pasienter med arytmiproblemer, samt ha kjennskap til indikasjoner for ablasjonsbehandling. Kjenner prinsipper for behandling med pacemaker,implanterbar defibrillator og kunne løse kliniske problemstillinger med disse.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Supraventrikulære og ventrikulære arytmier, synkopeutredning, EKG-diagnostikk. Elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling. Pacemaker indikasjoner, oppfølging og eksplantasjon. Behandling med ICD og CRT.

Læringsutbyttebeskrivelse

Utrede og behandle både supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Kjennskap til synkopeutredning og EKG-diagnostikk av forskjellige arytmier. Indikasjon og kjennskap til elektrofysiologisk undersøkelsesteknikk og ablasjonsbehandling,. Kjennskap til pacemaker indikasjoner, oppfølging og eksplantasjon. Behandling og oppfølging av pasienter med ICD og CRT.

Kursavgift

7200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Torbjørn Holm, OUS Torbjorn.holm@ous-hf.no 
Erik KongsgårdOUS
Ole-Gunnar Anfinsen, OUS
Finn Hegbom, OUS
Knut Sevre, OUS

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?