Arvelig hjertesykdom

NB! Utsatt påmeldingsfrist! Fortsatt ledige plasser.
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk genetikk
Gammel ordning: Valgfritt for leger i spesialisering i følgende spesialiteter, se nedenfor

Læringsutbytte

Ha oversikt over vanlige hjertegenetiske tilstander
Kjenne til tilbudet for genetisk utredning av hjertesykdom i Norge
Forstå utfordringer med tolkning av hjertegenetiske analyser og hvordan disse utfordringene kan møtes.
Kjenne til hvordan patologiske undersøkelser kan brukes i utredning av arvelig hjertesykdom
Kunne forstå prinsippene ved prediktiv og diagnostisk genetisk veiledning
Kjenne til vanlige hjertemisdannelser og når genetisk utredning er aktuelt

Tema for kurset

Kurset går over to dager, er forelesningsbasert og vil dekke de tema som ligger i LM GEN-008. Det vil bli forelest om de kliniske aspektene ved de ulike tilstandene samt gitt en grundig gjennomgang av lab-utredning og molekylærgenetikk. Det er invitert fagfolk fra ulike spesialiteter for å dekke tema fra ulike synsvinkler. I tillegg til forelesninger, blir det godt om muligheter til å diskutere egne erfaringer fra pasienter/hjertegenetiske utredninger.

Kurskomite

Marte Gjøl Haug (kursleder, St. Olav)

Ruth Helena Nysand (St. Olav)

Gyri Gradek (HUS)

Martin Prøven Bogsrud (OUS)

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk genetikk. 

Gammel ordning: Valgfritt for leger i spesialisering i følgende spesialiteter: Medisinsk genetikk (16 t v/e), hjertesykdommer (16 t v/e), barnesykdommer (16 t v/e), patologi (16 t v)

Kursavgift

4200,- Ved servering av lunsj tilkommer det et tillegg på 300,- per dag. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset


Antall plasser

50

Program

Oppdatert program - Arvelige hjertesykdommer.pdf


Fant du det du lette etter?