Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Kurs for leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

Læringsmål

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

ARB-033 Ha god kunnskap om mekanisk-ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet, herunder arbeid med PC, fysisk krevende arbeid og arbeid i krevende arbeidsstillinger

ARB-048 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av ergonomi.

ARB-079 Ha god kunnskap om omfanget av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager generelt, samt innenfor spesielt utsatte bransje/yrker og påvirkninger.

ARB-080 Ha kunnskap om mulige mekanismer for utvikling og forløp av muskel- og skjelettplager, herunder: – multifaktorielle forståelsesmodeller (feks. læring, psykologiske, organisatoriske, kulturelle og ulike fysiske/fysiologiske forhold) – tradisjonelle fysiske/fysiologiske modeller ved tilstander der det rimelig klart er dokumentert slike sammenhenger

ARB-081 Ha god kunnskap om hvordan plager fra muskel- og skjelettapparatet kan forebygges i arbeidslivet.

ARB-082 Selvstendig kunne foreslå forebyggende og helsefremmende (intervenerende) tiltak med tanke på muskel- og skjelettplager, for enkeltpersoner og grupper.

ARB-083 Beherske undersøkelse av personer med ulike vanlig forekommende plager fra muskel- og skjelettapparatet.

ARB-084 Ha kunnskap om behandling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Kursavgift

5100,-

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 5. oktober 2021 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.

Målgruppe

Leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

LIS leger har prioritert plass på kurset frem til søknadsfristen 20. august. Etter fristen kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn på kurset dersom det er plass.

Kontaktperson

Vedrana Bebanic
Rådgiver (kurs)
+47 23 19 51 61
vedrana.bebanic@stami.no

Informasjon om kurset

Velkommen til spesialiseringskurs i arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager for LIS (leger i spesialisering) 19.-21. oktober. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Siden kurset arrangeres i siste halvdel av oktober satser vi på å gjennomføre kurset fysisk i STAMIs egne lokaler i Oslo, men dette kommer an på smittesituasjonen og lokale smittehensyn. Det vil bli tatt en avgjørelse på om kurset blir fysisk eller digitalt innen søknadsfristen 20. august.

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 20. august, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å melde deg på kurset, så registrer deg og du vil motta endelig svar på om du har fått plass innen 1. september.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?