Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Arbeidsmedisin.
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Arbeidsmedisin.

KURSKOMITE

Cecilie Svanes (kursleder), Jens Tore Granslo

LÆRINGSMÅL

LUN 024 (arbeidsbetingede lungesykdommer) og LUN 025 (spesialisterklæringer); ARB 062 tom ARB 098 (Arbeidsrelaterte luftveissykdommer, Arbeidsrelatert kreftsykdom)

KURSAVGIFT

7500,- inkl lunsj. (med forbehold om endringer)

ANTALL DELTAKERE

Maks 30

Program

MANDAG 24.oktober 
Forberedelse: Spirometri – finn eksempel/eksempler på spirometri fra en av dine pasienter, evt. les om FEV1, FVC, FEV1/FVC ratio

09:00-09:15 Registrering, presentasjon, introduksjon. Professor overlege Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk Avdeling (YMA), Haukeland Universitetssykehus (HUS)
09:15-10:00 Spirometri, gassdiffusjon, reversibilitetstest og uspesifikk provokasjonstest. Professor John Hardie, Universitetet i Bergen 
10:15-11:00  Spirometri, øvelser, kasuistikker…  
11:15-12:00 Oversikt arbeidsmedisinske yrkessykdommer. Cecilie Svanes
12:00-13:00   Lunsj
13:00-13:45 Luftveisplager i marine industrier. Symptomer, eksponeringer og mulige mekanismer. Professor Berit Bang, UNN, Tromsø
14:00-14:45 Yrkesallergier. Professor Erik Florvaag, YMA HUS
15:00-15:45 Lungesykdom hos bakere. Overlege PhD Torgeir Storaas, YMA, HU
15:45-             Kursprøve 1 v. Cecilie Svanes

TIRSDAG  25.oktober 

08:30-09:15 Arbeidsbetingede lungesykdommer i globalt perspektiv.
Overlege PhD Gro Tjalvin, YMA, HUS
09:30-10:15 Yrkesrelatert lungesykdom hos bønder. Overlege PhD Gro Tjalvin, YMA, HUS
10:30-11:15 Spesifikk bronkial provokasjon ved arbeidsrelatert lungesykdom. Cecilie Svanes
11:30-12:00 Covid-19 er godkjent som yrkessykdom
12:00-13:00   Lunsj
13:00-13:45 PEF måling. Overlege PhD Gro Tjalvin, YMA, HUS
14:00-14:45 Eksponeringsvurdering Yrkeshygieniker Kristin Bleie YMA, HUS
15:00-15:45 Yrkesrelatert hypersensitivitetspneumonitt. ODTS. Cecilie Svanes
15:45-             Kursprøve 2 v. Cecilie Svanes
ONSDAG  26.oktober
Selvstudium: Trygd ved yrkesrelaterte lunge-sykdommer
Luftveisplager relatert til inneklima

09:15-10:00   Forebygging ved yrkesrelaterte lungesykdommer
10:15-11:00  Spesialisterklæringer. Overlege Liv Okkenhaug, YMA, HUS
11:15-12:00 Kasuistikker Eksponering og forebygging.
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:45 Luftveissykdom hos renholdere og frisører. Professor Cecilie Svanes, YMA HUS
14:00-14:45   Yrkesbetinget astma og RADS. Professor Johny Kongerud, Rikshospitalet
15:00-15:45   Yrkesbetinget KOLS. Professor Johny Kongerud, Rikshospitalet
15:45-             Kursprøve 3 v. Cecilie Svanes 

TORSDAG  27.oktober
08:30-09:00   Sarkoidose og pneumoni som yrkessykdom. Professor Johny Kongerud, Rikshospitalet
09:15-10:00   Kreft i nyre/urinveier, øvre luftveier, hematopoetiske og lymfoid vev
10:15-11:00   Yrkesårsaksfaktorer og yrkesfordeling.
11:15-12:00   Asbestbetingede lunge- og pleura¬sykdommer. Professor Bjørn Hilt, St.Olavs hospital
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:15 Yrkesbetinget lungecancer. Bjørn Hilt
13:15 -            Kursprøve 4 v. Cecilie Svanes
14:00-15:00 Gjennomgang kursprøve. Evaluering. Cecilie Svanes


Fant du det du lette etter?