Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (26t) for LIS i Arbeidsmedisin

Læringsmål

Kurset vil oppfylle læringsmålene for LIS-kurs i Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet slik det beskrives i den nye læreplanen for arbeidsmedisin. Vi tar samtidig sikte på å dekke kravene til undervisning innen gammel ordning slik at kompetanse- og timebehovet dekkes for LIS-leger som fullfører spesialiseringen sin i den gamle ordningen.

Kursavgift

NOK 5100,-

Deltakere

24 (foreløpig)

Kurskomite

Ingrid S. Mehlum, avd. overlege og fagansvarlig 
Ragna Ugedal, leder kursenhet og komiteleder

Laila Torp, bedriftslege/leder av Ringvoll BHT og komitemedlem
Live Bakke Finne, forsker ved STAMI og komitemedlem
Gro Merethe Lund, rådgiver ved STAMI og komitemedlem

Program

Under utarbeidelse


Fant du det du lette etter?