Arbeidslivets toksikologi

Kurs for leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

Læringsmål

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.

ARB-045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

ARB-056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB-061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB-085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.

ARB-096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097 Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, herunder som grunnlag for lovregulering og grenseverdier, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103 Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.

Kursavgift

5100,-

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 20. oktober 2021 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.

Målgruppe

Leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

LIS leger har prioritert plass på kurset ved opptaket 1. september. Etter opptaket kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn dersom det er plass.

Kontaktperson

Gro Merethe Lund
Rådgiver (kurs)
+47 23 19 51 75
gro.merethe.lund@stami.no

Informasjon om kurset

Velkommen til spesialiseringskurs i Arbeidslivets toksikologi for LIS (leger i spesialisering)
3. – 5. november. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset vil bli søkt godkjent i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Siden kurset arrangeres i begynnelsen av november satser vi på å gjennomføre kurset fysisk i STAMIs egne lokaler i Oslo, men dette kommer an på smittesituasjonen og lokale smittehensyn. Det vil bli tatt en avgjørelse på om kurset blir fysisk eller digitalt innen søknadsfristen 1. september.

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 1. september, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å melde deg på kurset, så registrer deg og du vil motta endelig svar på om du har fått plass innen 15. september.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?