Arbeidsfysiologi og hjerterehabilitering

Ny ordning: Anbefalt kurs for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (12t)

Læringsmål

7: Rehabiliteringsforløp – Komplikasjoner,
14: Forskning - Vitenskapelig dokumentasjon,
15: Forskning - Måleinstrumenter og effektmål,
42: Immoblisering og økt aktivitet/belastning,
65: Tilleggsundersøkelser - Tolke klinisk betydning av svar,
74: Lunge - Sekretmobilisering, respirasjonsstøtte,
75: Arbeidsfysiologiske tester,
78: Forebygging og behandling av sykdom og skade – Treningsfysiologi,
102: Lungesykdom og hjerte- og karsykdom.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Hjerterehabilitering, lungerehabilitering, treningsfysiologi, karsykdommer, trening som primær-og sekundærforebyggende tiltak ved sykdommer i sirkulasjonsapparatet, sekretmobilisering, immobilisering.

Læringsutbyttebeskrivelse

LIS skal etter endt kurs ha kunnskap om rehabilitering av lungesykdommer og hjerte-karsykdommer samt komplikasjoner som kan oppstå i et rehabiliteringsløp. LIS skal også ha kunnskap om den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for behandling og rehabilitering av de viktigste diagnosegruppene innen hjerte- og lungerehabilitering.

LIS skal ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdom og skade. De skal også ha kunnskap om grunnleggende treningsfysiologi og utarbeidelse av treningsprogram.

LIS skal ha kunnskap om arbeidsfysiologiske tester, herunder spirometri, ergospirometri og gangtest. De skal kunne tolke og vurdere klinisk betydning av tilleggsundersøkelser herunder spriometri, ergospirometri og 6 minutter gangtest. Videre skal de ha kunnskap om trening og hjelpemidler for sekretmobilisering og respirasjonsstøtte ved redusert lungefunksjon.

Kursavgift

4600,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Torgeir Hellstrøm, Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo torgeir.hellstrom@ous-hf.no

Jostein Grimsmo, jostein.grimsmo@lhl-klinikkene.no 
Ingunn Skjørten, Ingunn.skjorten@lhl-klinikkene.no

Litteratur

Viser til metodebok på Helsebiblioteket.

Andre opplysninger

Det er viktig å ha gått gjennom metodebok på Helsebiblioteket før kursstart. Det vil bli gjennomført en kort prøve på det teoretiske grunnlaget før kursstart.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?