Antimikrobielle midler (INF, MMB)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikribiologi

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, konsentrasjonsbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått. Antimikrobielle midler ved graviditet og antimikrobiell profylakse.

Kurskomite

Oppdvar Oppegaard (leder), Stina Jordal, Pes Espen Akselsen, Dag Harald Skutleberg

Timetall

31

Kurspris

9700,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Maks antall

40

Program

Mandag 12.02 Møteledere Oddvar Oppegaard og Stina Jordal
10.30 – 11.00 Introduksjon. Oddvar Oppegaard
11.10 – 12.00 Antimikrobielle midler, virknings- og resistensmekanismer. Dag Harald Skutlaberg
12.00 – 12.15 Pause. 
12.15 – 12.55 Resistensbestemmelse av bakterier og sopp. Skutlaberg
13.00 – 13.30 Resistensutvikling og aktuelle resistensforhold. Skutlaberg
13.30 – 14.15 Lunsj. 
14.15 – 15.00 Antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk. Christoffer Lindemann
15.00 – 15.10 Pause
15.10 – 16.00 Optimal dosering av antibiotika. Per Espen Akselsen
16.00 Slutt. 

Tirsdag 13.02 Møteledere Oppegaard/Jordal
09.00 – 09.30 Penicilliner. Oppegaard
09.30 – 10.00 Cefalosporiner. Oppegaard
10.00 – 10.30 Aminoglykosider. Oppegaard
10.30 – 10.45 Pause. 
10.45 – 11.10 Antimikrobielle midler ved anaerobe infeksjoner. Akselsen
11.15 – 12.00 Antibiotika ved vanskelige gram-positive infeksjoner. Oppegaard 
12.00 – 12.40 Lunsj. 
12.40 – 13.25 Antibiotika ved vanskelige gram-negative infeksjoner. Kristian Tonby 
13.30 – 13.55 Antibiotika ved urinveisinfeksjoner. Ingrid Hoff
13.55 – 14.10 Pause
14.10 – 15.00 Styring av antibiotikabruk. Brita Skodvin
15.00 – 15.15 Pause. 
15.15 – 16.00 Kasuistikker/oppgaver, Skodvin/Medhjelper
16.00 Slutt. 

Onsdag 14.02 Møteledere Oppegaard/Jordal
09.00 – 09.40 Antibiotikavalg ved sepsis og hos kritisk syke. Bjørn Blomberg 
09.45 – 10.20 Prinsipper for behandling av implantatinfeksjoner. Trond Bruun  
10.20 – 10.35 Pause.
10.35 – 11.10 Behandling av osteomyelitt og bakteriell artritt. Bruun
11.15 – 12.00 Behandling av endokarditt og endokardittprofylakse.  Stina Jordal 
12.00 – 12.40 Lunsj. 
12.40 – 13.25 Behandling av infeksjoner i luftveiene. Lars Heggelund
13.30 – 14.15 Behandling av bakterielle CNS-infeksjoner. Jordal 
14.15 – 14.30 Pause.
14.30 – 15.10 Behandling av infeksjoner forårsaket av mykobakterier. Øystein Power
15.10 – 15.20 Pause
15.20 – 16.00 Behandling av bløtvevsinfeksjoner – Kahoot. Oppegaard 
16.00 Slutt. 

Torsdag 15.02 Møteledere Oppegaard/Jordal
09.00 – 09.35 Antivirale midler ved herpesvirus-gruppen.  Jordal 
09.35 – 09.45 Pause
09.45 – 10.20 Antivirale midler ved HIV-infeksjon. Aleksander Leiva 
10.20 – 10.30 Pause. 
10.30 – 11.00 Antivirale midler ved hepatitt.  Leiva 
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Behandling av influensa. Kristin Mohn
11.45 – 12.30 Lunsj. 
12.30 – 13.00 Behandling av genitale infeksjoner. Gunnhild Hunskår
13.05 – 13.40 Behandling av systemiske soppinfeksjoner.  Jordal
13.40 – 13.55 Pause. 
13.55 – 14.35 Antibiotika og økologi. Eli Hoem 
14.35 – 14.45 Pause. 
14.45 – 16.00 Kasuistikk/oppgaver. Trygve Kristiansen/Jørgen Østensjø
16.00 Slutt. 

Fredag 16.02 Møteledere Oppegaard/Jordal
09.00 – 09.30 Antibiotikaprofylakse.  Akselsen 
09.35 – 10.05 Antibiotikavalg ved organsvikt og overvekt.  Akselsen 
10.10 – 10.40 Antibiotikavalg til barn. Christian Thaulow  
10.40 – 10.55 Pause
10.55 – 11.35 Antibiotikavalg til gravide og ammende. Gro Havnen
11.35 – 12.10 Lunsj. 
12.10 – 12.35 Antibiotika-allergi. Marie Bjørbak Alnæs
12.40 – 13.00 Utvikling av antibiotika og antibiotika i pipeline.Oppegaard
13.00 – 13.15 Pause
13.15 – 13.45 Kursprøve. Oppegaard
13.45 – 14.00 Gjennomgang av kursprøve. Evaluering skriftlig/muntlig. Oppegaard
14.00 Slutt. 


Fant du det du lette etter?