Antibiotika (INF, MMB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, konsentrasjonsbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått. Antimikrobielle midler ved graviditet og antimikrobiell profylakse

Læringsmål

(INF)
Intensivbehandling
INF-006 Intensivmedisinsk behandling - infeksjoner
INF-007 Mikrobiologiske funn hos intensivpasienter - nosokomiale resistensforhold
INF-008 Sepsis med multiorgansvikt
INF-009 Kirurgiske inngrep – infeksjonskomplikasjoner

(MMB)
Antimikrobielle midler
MMB-087 Klassifikasjon, virkning og klinisk bruk
MMB-088 Klinisk indikasjon, bivirkningsprofil og resistens
MMB-089 Nasjonale retningslinjer - antibiotikabehandling
MMB-090 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
MMB-091 Indikasjon og profylakse
MMB-092 Serumkonsentrasjonsmålinger

Kursavgift

NOK 6825,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Jørgen V. Bjørnholt: joerbj@ous-hf.no

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?