Antibiotika (Antimikrobielle midler)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikribiologi

Læringsutbyttebeskrivelse

Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, konsentrasjonsbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått. Antimikrobielle midler ved graviditet og antimikrobiell profylakse.

Kurskomite

Oddvar Oppegaard (leder), Per Espen Akselsen, Dag Harald Skutlaberg, Stina Jordal

Timetall 

32

Kurspris

7200,-

Antall deltakere

35

Annen informasjon

Forelesninger og kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig på Dropbox. Kurset arrangeres digitalt.

Program

Mandag 14.02 Møteledere Oddvar Oppegaard og Stina Jordal

10.30 – 11.00         Introduksjon.                                                                                         Oddvar Oppegaard
11.05 – 11.55         Antimikrobielle midler, virknings- og resistensmekanismer.               Dag Harald Skutlaberg
11.55 – 12.10         Pause.
12.10 – 12.50         Resistensbestemmelse av bakterier og sopp.                                       Skutlaberg
12.55 – 13.25         Resistensutvikling og aktuelle resistensforhold.                                   Skutlaberg

13.25 – 14.10         Lunsj.

14.10 – 14.55         Antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk.                            Christoffer Lindemann        14.55 – 15.10         Pause
15.10 – 16.00         Optimal dosering av antibiotika.                                                          Per Espen Akselsen
16.00                      Slutt.

Tirsdag 15.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.25         Penicilliner                                                                                            Oppegaard
09.30 – 09.55         Cefalosporiner                                                                                       Oppegaard
10.00 – 10.30         Aminoglykosider.                                                                                   Oppegaard
10.30 – 10.45         Pause.
10.45 – 11.30         Antibiotika ved vanskelige gram-negative infeksjoner.                        Akselsen
11.35 – 12.00         Antimikrobielle midler ved anaerobe infeksjoner.                               Akselsen

12.00 – 12.40
         Lunsj.

12.40 – 13.25         Antibiotika ved vanskelige gram-positive infeksjoner.                         Oppegaard
13.30 – 13.55         Antibiotika ved urinveisinfeksjoner.                                                     Akselsen
13.55 – 14.10         Pause
14.10 – 15.00         Styring av antibiotikabruk                                                                     Brita Skodvin
15.00 – 15.15         Pause.
15.15 – 16.00         Kasuistikker/oppgaver                                                                          Skodvin/Akselsen
16.00                      Slutt.

Onsdag 16.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.40         Antibiotikavalg ved sepsis og hos kritisk syke.                                      Bjørn Blomberg
09.45 – 10.20         Prinisipper for behandling av implantatinfeksjoner.                            Trond Bruun          
10.20 – 10.35         Pause.
10.35 – 11.10         Behandling av osteomyelitt og bakteriell artritt.                                  Trond Bruun
11.15 – 12.00         Behandling av endokarditt og endokardittprofylakse.                         Stina Jordal

12.00 – 12.40
         Lunsj.

12.40 – 13.25         Behandling av bakterielle CNS-infeksjoner.                                         Jordal
13.30 – 14.15         Behandling av infeksjoner i luftveiene.                                                                Jon Sundal
14.15 – 14.30         Pause.
14.30 – 15.10         Behandling av infeksjoner forårsaket av mykobakterier.                    Øystein Power
15.10 – 15.20         Pause
15.20 – 16.00         Kasuistikk-kahoot Hud/bløtvev                                                             Oppegaard
16.00                      Slutt.

Torsdag 17.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.35         Antivirale midler ved hepatitt.                                                              Aleksander Leiva
09.35 – 09.45         Pause
09.45 – 10.15         Antivirale midler ved herpesvirus-gruppen.                                         Jordal
10.15 – 10.30         Pause.
10.30 – 11.05         Antivirale midler ved HIV-infeksjon.                                                     Leiva
11.05 – 11.15         Pause
11.15 – 11.45         Behandling av influensa                                                                        Kristin Mohn
11.45 – 12.30         Lunsj.
12.30 – 13.00         Behandling av genitale infeksjoner.                                                      Lisbeth Rustad      
13.05 – 13.40         Behandling av systemiske soppinfeksjoner.                                         Jordal
13.40 – 13.55         Pause.
13.55 – 14.35         Antibiotika og Clostridium-infeksjoner                                                 Eli Hoem
14.35 – 14.45         Pause.
14.45 – 15.15         Antibiotika-allergi                                                                                 Marie Bjørbak Alnæs            
15.20 – 16.00         Kasuistikk/oppgaver                                                                              Oppegaard
16.00                      Slutt.

Fredag 18.02 Møteledere Oppegaard/Jordal

09.00 – 09.30         Antibiotikaprofylakse                                                                            Akselsen
09.35 – 10.05         Antibiotikavalg ved organsvikt og overvekt.                                         Akselsen
10.10 – 10.40         Antibiotikavalg til barn                                                                          Christian Thaulow 
10.40 – 10.55         Pause
10.55 – 11.35         Antibiotikavalg til gravide og ammende                                               Gro Havnen                           

11.35 – 12.10         Lunsj.

12.10 – 12.35         Duobehandling og synergisme                                                             Akselsen
12.40 – 13.00         Utvikling av antibiotika og antibiotika i pipeline                                  Oppegaard
13.00 – 13.15         Pause
13.15 – 13.45         Kursprøve.                                                                                             Oppegaard
13.45 – 14.00         Gjennomgang av kursprøve. Evaluering skriftlig/muntlig.                   Oppegaard
14.00                      Slutt. 

Fant du det du lette etter?