Antibiotika (Antimikrobielle midler)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikribiologi

Læringsutbyttebeskrivelse

Antimikrobielle midlers virkningsmekanisme og bivirkninger, farmakokinetikk, resistensbestemmelse, konsentrasjonsbestemmelse, resistensutvikling i relasjon til antibiotikabruk. Gjennomgang av de ulike antimikrobielle midler. Antimikrobiell behandling med spesiell vekt på alvorlige infeksjoner. Behandling av vanlige og viktige infeksjonssykdommer vil bli gjennomgått. Antimikrobielle midler ved graviditet og antimikrobiell profylakse.

Kurskomite

Oddvar Oppegaard (leder), Per Espen Akselsen, Dag Harald Skutlaberg, Stina Jordal

Timetall 

32

Kurspris

8450,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

35

Annen informasjon

Forelesninger og kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig på Dropbox. Det vil ikke bli delt ut handouts i papirformat. Ta derfor gjerne med egen PC

Program

Mandag 14.02
Møteleder Overlege Oddvar Oppegaard

11.00 Introduksjon. Oddvar Oppegaard
11.10 Antimikrobielle midler, virknings- og resistensmekanismer. Dag Harald Skutlaberg
12.00 Pause. 
12.15 Resistensbestemmelse av bakterier og sopp. Skutlaberg
13.00 Resistensutvikling og aktuelle resistensforhold. Skutlaberg
13.30 Lunsj. 
14.15 Antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk.
15.00 Pause
15.10 Optimal dosering av antibiotika. Per Espen Akselsen
16.00 Slutt. 

Tirsdag 15.02
Møteleder Per Espen Akselsen

 9.00 Penicilliner Oppegaard
 9.30 Cefalosporiner Oppegaard
10.00 Aminoglykosider. Oppegaard
10.30 Pause. 
10.45 Antibiotika ved vanskelige gram-negative infeksjoner. Akselsen
11.30 Antimikrobielle midler ved anaerobe infeksjoner. Akselsen
12.00 Lunsj. 
12.45 Antibiotika ved vanskelige gram-positive infeksjoner. Oppegaard 
13.30 Antibiotika ved urinveisinfeksjoner. Akselsen
13.55 Pause
14.10 Styring av antibiotikabruk Brita Skodvin
15.00 Pause. 
15.15 Kasuistikker/oppgaver Skodvin/Akselsen
16.00 Slutt. 

Onsdag 16.02
Møteleder Dag Harald Skutlaberg

 9.00 Antibiotikavalg ved sepsis og hos kritisk syke. Bjørn Blomberg 
 9.45 Prinisipper for behandling av implantatinfeksjoner.  
10.20 Pause.
10.35 Behandling av osteomyelitt og bakteriell artritt.
11.15 Behandling av endokarditt og endokardittprofylakse. Stina Jordal 
12.00 Lunsj. 
12.45 Behandling av infeksjoner i luftveiene. Trond Bruun
13.30 Behandling av bakterielle CNS-infeksjoner. Jordal
14.15 Pause.
14.30 Antibiotika og Clostridium-infeksjoner Eli Hoem
15.05 Pause
15.15 Kasuistikk-kahoot Hud/bløtvev Oppegaard 
16.00 Slutt. 

Torsdag 17.02
Møteleder Stina Jordal

 9.00 Antivirale midler ved hepatitt. Aleksander Leiva 
 9.45 Antivirale midler ved herpesvirus-gruppen. Jordal
10.15 Pause. 
10.30 Antivirale midler ved HIV-infeksjon. Bjørn Blomberg
11.15 Behandling av influensa Kristin Mohn
11.45 Lunsj. 
12.30 Behandling av genitale infeksjoner.
13.00 Behandling av systemiske soppinfeksjoner. Jordal
13.40 Pause. 
13.55 Behandling av infeksjoner forårsaket av mykobakterier. Power
14.35 Pause. 
14.45 Antibiotika-allergi
15.15 Kasuistikk/oppgaver Oppegaard
16.00 Slutt. 

Fredag 18.02
Møteleder Oddvar Oppegaard

 9.00 Antibiotikaprofylakse Akselsen 
 9.30 Antibiotikavalg ved organsvikt og overvekt. Akselsen 
10.00 Antibiotikavalg til barn  
10.30 Pause
10.45 Antibiotikavalg til gravide og ammende
11.25 Duobehandling og synergisme Akselsen
11.55 Utvikling av antibiotika og antibiotika i pipeline Oppegaard
12.15 Lunsj. 
13.00 Kursprøve. Oppegaard
13.30 Gjennomgang av kursprøve. Evaluering skriftlig/muntlig. Oppegaard
14.00 Slutt. 

Fant du det du lette etter?