Anoproctologi (GAK) (KIR)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (GAK) og Generell kirurgi (KIR)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (GAK) (14t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Temaene for kurset sett i fht. læringsmålene:
Proktologi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-078 Hemoroider og analprolaps - anorectoskopi og strikkligatur
GAK-079 Hemoroidesykdom og hemoroideoperasjoner
GAK-080 Perianale absesser og fistler
GAK-081 Analinkontinens
GAK-082 Obstruert defekasjonsyndrom - eksternt og internt rectumprolaps
GAK-083 Residiverende pilonidal sykdom

Gastrokirurgi - Procologi
KIR-065 Anoproktologiske tilstander
KIR-066 Hemoroider og analprolaps - anorektoskopi og strikkligatur
KIR-067 Hemoroidesykdom og hemoroideoperasjoner
KIR-068 Perianala absesser og fistler
KIR-069 Analinkontinens
KIR-070 Obstruert defekasjonsyndrom - eksternt og internt rectumprolaps
KIR-071 Recidiverende pilonidal sykdom

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om utredning og behandling av anoproktologiske tilstander, herunder hemoroider, analfissur, analprolaps og perianale fistler. LIS skal kunne beherske diagnostisk klassifikasjon og indikasjon for behandling ved hemoroidesykdom. Oppnå god kunnskap om klassifikasjon, utredning og prinsipper for behandling av perianale absesser og fistler. Ha kunnskap om utredning og behandlingsalternativer for analinkontinens. Kjenne til behandlingsalternativ ved residiverende pilonidal sykdom. I tillegg vil kurset gjennomgå symptomer, utredning og alternative behandlingsprosedyrer ved obsturert defaksjonssyndrom, herunder eksternt og internt reckumprolaps.

Deltakere

40

Kursavgift

NOK 5.300,- inkludert lunsj og pauseservering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Kurskomite

Stig Norderval (kursleder)
Mona Rydningen
Petter Gjessing
Trond Dehli

Program (kan komme endringer)

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?