Anoproctologi (GAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunskap om utredning og behandlling av anoproktologiske tilstander, herunder hemoroider, analfissur, analprolaps og perianale fistler. LIS skal beherske diagnostisk klassifikasjon og indikasjon for behandling ved hemoroidesykdom. Oppnå god kunnskap om klassifikasjon, utredning og prinsipper for behandling av perianale absesser og fistler. Ha kunnskap om utredning og behandlingsalternativer for analinkontinens. Kjenne til behandlingsalternativ ved residiverende pilonidal sykdom. I tillegg vil kurset gjennomgå symptomer, utredning og alternative behandlingsprosedyrer ved obsturert defaksjonssyndrom, herunder eksternt og internt reckumprolaps

Læringsmål

Proktologi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-078 Hemoroider og analprolaps - anorectoskopi og strikkligatur
GAK-079 Hemoroidesykdom og hemoroideoperasjoner
GAK-080 Perianale absesser og fistler
GAK-081 Analinkontinens
GAK-082 Obstruert defekasjonsyndrom - eksternt og internt rectumprolaps
GAK-083 Residiverende pilonidal sykdom

Kursavgift

NOK 4800,- (Inkludert lunsj)

Antall deltakere

Maks 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kursansvarlig

Marianne Aarstad Merok: marianne@merok.nomarianne.aarstad.merok@ahus.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?