Aneurismer og aortoiliakal kirurgi

Anbefalt kurs i karkirurgi

Læringsmål

Kandidaten skal ha en grunnleggende kunnskap om arteriosclerose, aneurisme sykdom og skader i aortoiliakal gebetet. God kunnskap om klinikk, utredning og behandlingsalternativer. LIS skal ha en grunnleggende og praktisk erfaring i å behandle infrarenal aorta aneursimer og stenoser i arteria iliaca gebetet.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Generell gjennomgang av de hyppigeste patologiske prosessene som kan affisere aortoiliakal gebetet med grener. Årsaker, klinikk, utredning og behandlingsalternativer gjennomgås. En praktisk gjennomgang av endovaskulær behandling av AAA og arteriosklerose i aortoiliakal gebetet på en endovaskulær simulator vil gi tekniske og praktiske ferdigheter.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kursdeltager skal lære:

  • Vurdere, utrede, følge og behandle en rekket patologiske tilstander aortoiliakalt.
  • Detaljert kunnskap om aneurismesykdom, arteriosklerotiske tilstander aortoiliakalt og mesenterielt, samt traumatiske skader.
  • Skal kunne vurdere pasienter klinisk, samt bestille og tolke radiologiske undersøkelser.
  • Kjennskap til vanlige behandlingsindikasjoner med en teoretisk gjennomgang av åpne kirurgiske teknikker samt endovaskulære løsninger.
  • Skal ha praktisk erfaring fra simulerte endovaskulære behandlinger av aneurismer og arteriosklerose aortoiliakalt.
  • Vurdere komplikasjoner etter behandling, samt ha en forståelse for framtidige behandlingsalternativer.

Kursavgift

4600,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 14

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder: Thomas Nyheim, Karavdelingen, HLK klinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål.
thonyh@ous-hf.no  Tel. 47277863
 
Antonio Rosales, anrosa@ous-hf.no 
Jon Otto Sundhagen, jootsu@ous-hf.no 
Tormod Lund, tolund@ous-hf.no 
Kristina Mjåset, krmjaa@ous-hf.no

Litteratur

Sendes ut til kursdeltagere på mail i PDF format 1-2 uker før kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?