Anestesiologi og perioperativ medisin, Høst 2022 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (39t) for LIS i Anestesiologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt. Problemstillinger fra operasjonsstuen og utenfor operasjonsavdelingen vil bli gjennomgått. Det vil også bli gitt en innføring i behandlingen av akutt smerte.
Føye til:
Kurset vil gi en innføring i grunnleggende anestesiologisk faramkologi.

Kursavgift

NOK 8800,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maksimalt 30

 Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kursleder: Johan Ræder, Avd. for Anestesiologi, OUS-Ullevål
Kurskomite/medarbeidere: Kristin Wisløff-Aase (OUS-RH), Marlin Comelon (OUS-Ullevål), Martin Braathen (OUS-Ullevål), Arne Kristian Skulberg (OUS-Ullevål)
Kursleder Hilde Norum og Helge Eiding
Akuttklinikken, Rikshospitalet, OUS

hildenorum@yahoo.com og helge.eiding@gmail.com

Litteratur

Dette legges ut på NAKOS-portalen, forutsatt at vi får merkantil støtte for dette. Alternativt annen plattform, men dette er visstnok ikke ferdig ennå.

Program

Timeplanen legges ut kursets plattform (NAKOS) og redigeres fortløpende

Fant du det du lette etter?