Anestesi og perioperativ medisin, vår 2024 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt. Problemstillinger fra operasjonsstuen og utenfor operasjonsavdelingen vil bli gjennomgått. Det vil også bli gitt en innføring i behandlingen av akutt smerte. Kurset vil gi en innføring i grunnleggende anestesiologisk faramkologi.

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-002 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-004 Farmakologiske egenskaper ved medikamenter – perioperative forløpet
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator – oppbygning og funksjon
ANE-007 Medisinskteknisk utstyr – anestesiologi og intensivmedisin
ANE-017 Diagnostiske undersøkelser
ANE-025 Ultralyd av lunger/thorax
ANE-026 Ultralyd av hjerte, aorta og store kar
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-049 Perioperativ risiko
ANE-050 Plan for anestesi og perioperativt forløp
ANE-051 Overflytting postoperativ-/intensivavdeling, postoperativ overvåkning og behandling
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering – vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-054 Innledning av anestesi
ANE-056 Anestesiformer
ANE-061 Muskelrelakserende medikamenter
ANE-066 Plexus brachialis blokade – ultralydveiledet, nervestimulator
ANE-067 Perifere nerveblokader – ultralydveiledet, nervestimulator
Intensivmedisin
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
Smerte
ANE-118 Akutte smerter
ANE-119 Medikamentell smertebehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Johan Ræder, Avd. for Anestesiologi, OUS-Ullevål

Kristin Wisløff-Aase
Marlin Comelon
Martin Braathen
Arne Kristian Skulberg
Morten Pedersen
Jan Erik Høgetveit

Litteratur

Dette legges ut på NAKOS-portalen.

Alternativt også annen plattform i tillegg, men dette er ikke helt ferdig ennå.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?