Anestesi og perioperativ medisin uke 6, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (23t) for LIS i Anestesiologi

Læringsmål

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget.Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt. Problemstillinger fra operasjonsstuen og utenfor operasjonsavdelingen vil bli gjennomgått. Det vil også bli gitt en innføring i behandlingen av akutt smerte.
Føye til:
Kurset vil gi en innføring i grunnleggende anestesiologisk faramkologi.

Kursavgift

NOK 8450,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maksimalt 30

Kurskomite

Kursleder: Johan Ræder, Avd. for Anestesiologi, OUS-Ullevål
Kurskomite/medarbeidere: Kristin Wisløff-Aase (OUS-RH), Marlin Comelon (OUS-Ullevål), Martin Braathen (OUS-Ullevål), Arne Kristian Skulberg (OUS-Ullevål)
Kursleder Hilde Norum og Helge Eiding
Akuttklinikken, Rikshospitalet, OUS
hildenorum@yahoo.com og helge.eiding@gmail.com

Litteratur

Dette legges ut på NAKOS-portalen, forutsatt at vi får merkantil støtte for dette. Alternativt annen plattform, men dette er visstnok ikke ferdig ennå.

Program

Timeplanen legges ut kursets plattform (NAKOS) og redigeres fortløpende.

Fant du det du lette etter?