Anestesi og perioperativ medisin inkl farmakologi, vår 2023 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget.Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt. Problemstillinger fra operasjonsstuen og utenfor operasjonsavdelingen vil bli gjennomgått. Det vil også bli gitt en innføring i behandlingen av akutt smerte.Kurset vil gi en innføring i grunnleggende anestesiologisk faramkologi

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-017 Diagnostiske undersøkelser
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger – Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-049 Perioperativ risiko
ANE-050 Plan for anestesi og perioperativt forløp
ANE-051 Overflytting postoperativ-/intensivavdeling, postoperativ overvåkning og behandling
ANE-054 Innledning av anestesi
ANE-056 Anestesiformer
ANE-061 Muskelrelakserende medikamenter
ANE-072 Øre-, nese- og halskirurgi
ANE-074 Anestesi utenfor operasjonsavdeling
ANE-075 Barneanestesi – over tre år
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-078 Nevrokirurgi
ANE-079 Cerebrovaskulær kirurgi og intervensjonsradiologi
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Smerte
ANE-118 Akutte smerter
ANE-119 Medikamentell smertebehandling
ANE-120 Epidural smertelindring
ANE-121 Kontinuerlig intravenøs og subcutan smertelindring
ANE-122 Perifere nervekateter
ANE-123 Pasientkontrollert analgesi (PCA)
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maksimalt 30 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Johan Ræder, Avd. for Anestesiologi, OUS-Ullevål
Kristin Wisløff-Aase
Marlin Comelon
Martin Braathen
Arne Kristian Skulber
Jan Erik Høgetveit

Litteratur

Dette legges ut på NAKOS-portalen, forutsatt at vi får merkantil støtte for dette
Alternativt annen plattform, men dette er visstnok ikke ferdig ennå

Program

Timeplanen legges ut kursets plattform (NAKOS) og redigeres fortløpende

Fant du det du lette etter?