Allergologi og immunologi, Høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) i Øre-nese-halssykdommer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Formidle kunnskap om basal allergologisk immunologi, allergologisk diagnostikk og spekteret av allergiske sykdommer som er relevant for spesialister i øre-nese-halssykdommer.

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Sverre Steinsvåg, ØNH-avdelingen, Sørlandet Sykehus, 4604 Kristiansand
sverre.steinsvag@sshf.no , tlf. 95880342

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?