Allergologi og immunologi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) i Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Formidle kunnskap om basal allergologisk immunologi, allergologisk diagnostikk og spekteret av allergiske sykdommer som er relevant for spesialister i øre-nese-halssykdommer.

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Sverre Steinsvåg, ØNH-avdelingen, Sørlandet Sykehus, 4604 Kristiansand
sverre.steinsvag@sshf.no , tlf. 95880342

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?