Alderspsykiatri, 2022 (VOP) WEBINAR

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri (12 t)
Ny ordning: Anbefalt emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri, , læringsmål VOP 042, VOP 043 og VOP 044

Læringsmål

Ny ordning: Anbefalt emnekurs for leger i spesialisering i psykiatri, læringsmål VOP 042, VOP 043 og VOP 044

Kursavgift

NOK 4100,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Info kommer

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Marit Tveito (kursleder)

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?