Akuttnevrologi høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi
Gammel ordning: Godkjent som valgfritt for - se under

LÆRINGSUTBYTTE

Kursinnholdet følger anbefaling fra forening for unge nevrologer, gren av Norsk nevrologisk forening. Læringsmål 004. Kurset er satt sammen av aktiv læringsøvelser (primært kasuistikker), øvelse i undersøkelsesteknikk og simulering, innrettet for å øke kompetanse på praktisk håndtering av akuttnevrologiske problemstillinger i akuttmottaket.

KURSKOMITÉ

Tore Wergeland Meisingset - kursleder
Geir Bråthen
Lise Øie
Titto Idicula
Christian Samsonsen

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Nevrologi

Gammel ordning: Godkjent som valgfritt for:

  • Allmennmedisin: Godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i nevrologi (v+e)
  • Nevrologi: Godkjent med 18 timer (v+e)
  • Radiologi: Godkjent med 18 timer (v+e)
  • Barnesykdommer: Godkjennes med 18 timer (v+e)

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Prioriterer LiS i nevrologi i ny ordning - kurset har nivå innrettet for uerfarne LiS

KURSAVGIFT

4200,-

Ved servering av lunj tilkommer det en avgift på 300,-  per dag

ANTALL DELTAKERE

24

LITTERATUR

Anbefalt litteratur (4 timers forberedelse)

Kapur 2019 - Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus

Ljøstad 2019 - Utredning ved akutt svimmelhet

Phipps 2020 - Management of acute ischemic stroke

Turc 2019 - ESO Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic Stroke

Hefte i akuttnevrologi fra Norsk nevrologisk forening

Plum and Posner's Diagnosis and Treatment of Stupor and Coma, 5th ed


PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?