Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling

Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon om kurset

Kurset består av to deler: en digital del og en fysisk del, der det er forberedelser i NAKOS-portalen i forkant av både den digitale delen og den fysiske delen av kurset.
Digital gjennomføring: 17.-18. april på Teams.
Fysisk gjennomføring: 22.-24.mai i SIM-senteret på Ullevål.

"Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling" og "Pediatrisk anestesi-, intensiv- og akuttmedisin" avholdes digitalt og fysisk i de samme ukene. De som har mulighet og ønsker å ta begge kursene, kan dermed melde seg på begge kursene. Merk at det er to separate kurs som har hver sine forberedelser, digitale og fysiske gjennomføringer og eksamen. 

Deltakerne skal ha minst 4 års ansiennitet som er relevant.

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-010 Cerebrale tilstander – akutte
ANE-011 Kardiologiske tilstander – akutte
ANE-012 Respirasjonstilstander – akutte
ANE-013 Nefrologiske og endokrinologiske tilstander – akutte
ANE-014 Gastroenterologiske tilstander
ANE-015 Allergiske reaksjoner – akutte
ANE-021 Intoksikasjoner – akutte
ANE-028 Sjokk tilstander – patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger – Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
ANE-038 Traumepasienter – mottak
ANE-039 Traumepasienter – ABCDE-prinsippet
ANE-040 Nasjonal traumeplan – skadeomfang, kommunikasjon i traumekjeden
ANE-042 Hypotermi
ANE-043 Nødkirurgiske prosedyrer – skade-kontroll kirurgi
ANE-044 Beredskapsplan – håndtering av personskade (CBRNe), roller og deltatt i øvelse
ANE-045 Skadested – organisering og triagering
ANE-046 Akuttmedisinske kjeden
ANE-047 Ambulanse og luftambulansetjenesten – organisering
ANE-048 Transport av kritisk syke
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-074 Anestesi utenfor operasjonsavdeling
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-078 Nevrokirurgi
ANE-079 Cerebrovaskulær kirurgi og intervensjonsradiologi
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Akademisk kompetanse
ANE-135 Dynamisk situasjonsforståelse for akutt-, operasjons- og intensivforløp

Kursavgift

NOK 8850,- (lunsj inkludert 3 dager).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det må være 40 deltakere med minst 40 mnd ansiennitet i spesialiteten anestesiologi for at kurset gjennomføres.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Helle Midtgaard, Avd. for Anestesiologi, OUS, Ullevål; helmid@ous-hf.no

Litteratur

Kurset er fra i år delt i en digital del og en fysisk del. Det gjør at mye av foreberedelsesmaterialet skal gjøres imellom de 2 delene, dvs imellom uke 16 og 21. 

Den forberedelsesdelen som skal gjøres før digital del blir lagt ut i uke 13. Når det er klart får deltakerne påloggingsnøkkel til Nakos portalen og kan gå i gang med forberedelsen. 

Vi prøver å fordele dette slik at det blir maksimalt 1 dag med forventet forberedelse før første del, og ca. 2 dager imellom første og andre del. 

Etter endt kurs blir det en kort eksamen med innleveringsfrist 3 uker etter endt kurs. Man må også levere evalueringsskjema for kurset for å få kurset godkjent. 

 Andre opplysninger

Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling er nytt. Det gamle kurset" «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av 2 nye kurs:

  • Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling
  • Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin
Hvis dere har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger dere ikke ta de to nevnte «nye» kursene.

Program

Program digital gjennomføring: 17.-18. april (PDF)

Program for 22 - 24. mai kommer.
Oppstart mandag 22. mai kl. 09:30.
Slutt onsdag 24. mai kl. 14:00.

Fant du det du lette etter?