Akuttmedisin, høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Godkjent 21 timer innen indremedisinske fag

De som ønsker å gå på digitalt kurs kan melde seg på i uke 14

Godkjenninger

GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte indremedisinske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus. Interaktiv undervisning vektlegges via flere kasuistikker. Etiske forhold diskuteres.

Kursavgift

NOK 5850,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 100
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no), OUS
Cecilie Nyvold, Kjetil Sunde, Anders Martinsen, OUS

Program

under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?