Akuttmedisin for indremedisinere

Ny ordning: Anbefalt kurs i indremedisin del 2.
Gammel ordning: Valgfritt kurs i Indremedisin (24t)

LÆRINGSMÅL

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema. 

Se detaljer vedr. læringsmål i oversikten her:

Læringsmål, Akuttmedisin for indremedisinere.pdf

KURSAVGIFT

Kr 5.100,-.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Fakturareferanse er påkrevd ved påmelding.

DELTAKERE

100

KURSKOMITÈ

Eirik Hugaas Ofstad (eirikofstad@gmail.com ), Nordlandssykehuset.

PROGRAM

2021 program Akuttmedisin for indremedisinere.pdf

Fant du det du lette etter?