Akuttmedisin for indremedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Godkjent 21 timer innen infremedisinske fag

Godkjenninger

GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte indremedisinske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus. Interaktiv undervisning vektlegges via flere kasuistikker. Etiske forhold diskuteres.

Kursavgift

NOK 5100,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 70
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no), OUS
Kjetil Sunde, Anders Martinsen, OUS

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?