Akuttmedisin (FIM) våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Godkjenninger

GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN

Læringsmål

Læringsmål Akuttmedisin.pdf

Læringsutbytte

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema. 

Kursavgift

NOK 6.590,- inkl. lunsj.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

Max. 70 

Kurskomitè

Eirik Hugaas Ofstad, Nordlandssykehuset

Program

Program Akuttmedisin.pdfFant du det du lette etter?