Akuttmedisin (FIM) høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Godkjenninger

GODKJENNES IKKE SOM DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET I ALLMENNMEDISIN

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
Basiskompetanse
FIM-001 Klinisk somatisk undersøkelse, tolke funn, prioritere, samarbeide og ivareta pas./pårørende
FIM-002 Faglig ledelse - Pasientflyt - Triage
Akutt indremedisin
FIM-005 Hjertestans - Hjertestansteam
FIM-006 Sirkulasjonssvikt (sjokk)
FIM-007 Respirasjonssvikt - akutt
FIM-008 Koronarsyndrom - akutt
FIM-009 Lungeødem - akutt
FIM-010 Brystsmerter - dyspne
FIM-011 Arytmier
FIM-012 Forgiftninger - akutte
FIM-014 Allergi - anafylaksi, angioødem
FIM-015 Hjerneslag - Trombolysebehandling - viderehenvisning
FIM-016 Forhøyet intrakranielt trykk
FIM-017 Komatøse pasienter
FIM-018 Krampeanfall/epilepsi
FIM-019 Rusmisbruk - komplikasjoner ved rusmisbruk, akuttbehandling
FIM-020 Væske- og elektrolyttbalanse
FIM-021 Syre-/baseforstyrrelser
FIM-022 Alvorlig syke - intravenøs væskebehandling, parenteral ernæring 

Se
Helsedirektoratet sine sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Læringsutbytte

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema. 

Kursavgift

NOK 6.750,- inkl. lunsj.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

Max. 70 

Kurskomitè

Eirik Hugaas Ofstad, Nordlandssykehuset

Program

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?