Akuttkirurgiske tilstander, 2022 WEBINAR

Kurset godkjennes som basalkurs i akuttkirurgi (del 2 kurs) i ny ordning, og som akuttkirurgi kurset i gammel ordning

Læringsmål

FKI-001 Akutte buksmerter – Peritonitt, GI-blødning og obstruksjonstilstander
FKI-002 Akutte buksmerter – barn
FKI-003 Akutte buksmerter – gynekologi
FKI-004 Kar – Hjertetamponade
FKI-005 Avlastning av nyrebekken
FKI-006 Blæretamponade
FKI-007 Scrotum og penis – akutt
FKI-009 Hud og underhud – infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fasciitt
FKI-010 Kompartmentsyndrom – ekstremiteter og buk
FKI-013 Pasienthåndtering i pre-, per- og postoperativperioden
FKI-017 Postoperativ oppfølging og potensielle komplikasjoner
FKI-024 Blødningssjokk – transfusjon
FKI-025 Septisk sjokk
FKI-027 Væskebalanse, ernæringsstatus og ernæringsstøtte
FKI-028 Antibiotika
FKI-029 Smerte
FKI-030 Blødningsrisiko og tromboseprofylakse
FKI-032 Eget kompetansenivå og rådføring med mer erfaren kollega
FKI-037 Damage control
FKI-051 Trykksår
FKI-053 VAC
FKI-055 Akutt urinretensjon – suprapubisk kateter
FKI-056 Ischemi i ekstremitet – doppler
FKI-057 Pneumothorax, pleuravæske, thoraxdren

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Elin V. Thorsen

Peter Wiel Monrad-Hansen; peterwmh@icloud.com

Litteratur

Oversender PDF av forelesninger i forkant av kurset

Program

Info kommer

Fant du det du lette etter?