Akutt nevrologi Våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i nevrologi

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestete læringsmål i nevrologi: NEV-004.

TEMA SETT I FHT. LÆRINGSMÅLENE

Akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
Status epilepticus
Nevroimmunologiske tilstander
Hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidal blødning
Synkope og kramper
Redusert bevissthet
Akutt økt intrakranialt trykk
Akutte perifere pareser
Infeksjoner
Tverrsnittslesjoner
Akutte nevrotoksiske tilstander
Akutte nevrometabolske tilstander

Læringsutbytte

Kurset vil vektlegge akuttnevrologiske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. 
Kurset vil være kasuistikkbasert. Interaktiv læring gjennom praktiske demonstrasjoner og ferdighetstrening mht. prosedyrer innen utvalgte tema. 
Kurset vil foregå innen rammene som kreves for smittevern.

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilsatnder med hovedvekt på behandling i sykehus. 

Kurstimer

16 t

Deltakere

24

Kursavgift

Kr 4100,-

Kurs med lunsj betales med et tillegg.

Kurskomite

Nina Øksendal (kursleder), Helse Nord
Agnethe Eltoft (kursleder), Helse Nord
Susanne Ingebrigtsen (kursleder), Helse Nord
Tore Mesingseth, Helse Midt
Anette Fromm og Gyre Veiby, Helse Vest
Hege Anette Aamodt, Helse Sør-Øst

Litteratur

Veileder i akuttnevrologi fra Norsk Nevrologisk Forening. 

Kapur 2019 - Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. NEJM
Ljøstad 2019 – Utredning ved akutt svimmelhet. Tidsskriftet
Phipps 2020 – Management of Acute Ischemic Stroke. BMJ.
Turc 2019 –European Stroke Organisation (ESO) - European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke  (hefte)

I tillegg forutsettes e-læringskurs i NIHSS gjennomført før kursstart. 

Program

PROGRAM AKUTT NEVROLOGI.pdf

Fant du det du lette etter?