Akutt nevrologi, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi (16t)

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus.

Kurset baserer seg på læringsmålet 004.

 • Akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
 • Status epileptikus
 • Nevroimmunologiske tilstander
 • Hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidalblødninger
 • Synkope og kramper
 • Redusert bevissthet
 • Akutt økt intrakranialt trykk
 • Akutte perifere pareser
 • Infeksjoner
 • Tverrsnittslesjoner
 • Akutte nevrotoksiske tilstander
 • Akutte nevrometabolske tilstander

Kurset har som målsetning å sikre at deltakere lærer korrekt utføring av sentrale scoringsverktøy inkludert NIHSS og GCS, diagnostikk av vertigo med HINTs test.

Kurset tilbyr simulering av særlig relevante problemstillinger innen akuttnevrologi.

Kursavgift

NOK 4600,- (lunsj inkludert)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Info kommer

Kurskomite

Lokal kursleder: Anne Hege Aamodt, overlege ph.d.
Nevrologisk avdeling, OUS,
Epost: a.h.aamodt@medisin.uio.no , anhaam@ous-hf.no

Tore Meisingset Tore.meisingset@ntnu.no
Agnethe Eltoft Agnethe.eltoft@unn.no
Annette Fromm Annette.fromm@helse-bergen.no

Litteratur

Obligatorisk NIHSS sertifisering før kurs oppstart
Akuttveileder i nevrologi (www.nevrologi.no)

Andre opplysninger

Dette kurset anbefales tidlig i spesialistutdanningen.
Det legges opp til gruppeundervisning i små grupper på 4 personer der man ikke er i fysisk kontakt med andre kursdeltaker. Kun 24 personer vil få plass her. Men vi lager undervisningsopplegg slik at man kan delta på kurset digitalt og det vil bli tilrettelagt undervisning i grupper via digital plattform slik at maks 47 personer kan delta digitalt.

Kontaktinformasjon

Lokal kursleder: Anne Hege Aamodt, overlege ph.d.
Nevrologisk avdeling, OUS,
Epost: a.h.aamodt@medisin.uio.no , anhaam@ous-hf.no
Tlf. 230784976/95867270
Øvrige medlemmer i kurskomiteen
Erik Taubøll erik.tauboll@medisin.uio.no  
Stephen J. Ryan sterya@ous-hf.no
Lasse Ormel lasorm@ous-hf.no
Marion Boldingh marbol@ous-hf.no
Rajiv Advani rajiv.advani@ous-hf.no
Siri Kristine Lynne Rydning s.l.rydning@medisin.uio.no]

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?