Akutt nevrologi (NEV) våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus.

Kurset har som målsetning å sikre at deltakere lærer korrekt utføring av sentrale scoringsverktøy inkludert NIHSS og GCS, diagnostikk av vertigo med HINTs test.

Kurset tilbyr simulering av særlig relevante problemstillinger innen akuttnevrologi.

Læringsmål

Akuttnevrologi

NEV-004 Akuttnevrologiske tilstander

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet

NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi

Kursavgift

NOK 6590,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

Kurskomite

Lokal kursleder: Anne Hege Aamodt, overlege ph.d.
Nevrologisk avdeling, OUS,
Epost: a.h.aamodt@medisin.uio.no , anhaam@ous-hf.no

Prof. Erik Taubøll 

Overlege Lasse Ormel 

Overlege Stephen James Ryan 

Overlege Marion Boldingh 

Overlege Rajiv Advani 


Litteratur

Obligatorisk NIHSS sertifisering før kurs oppstart
Akuttveileder i nevrologi (www.nevrologi.no)

Andre opplysninger

Dette kurset anbefales tidlig i spesialistutdanningen.

Program

Program(PDF)

Fant du det du lette etter?