Akutt nevrologi (NEV). Høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i nevrologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs


Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestete læringsmål i nevrologi: NEV-004.

Akuttnevrologi. NEV-004 Akuttnevrologiske tilstander

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere akuttnevrologiske tilstander i, herunder:

•             akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer

•             status epileptikus

•             nevroimmunologiske tilstander

•             hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidal blødning

•             synkope og kramper

•             redusert bevissthet

•             akutt økt intrakranialt trykk

•             akutte perifere pareser

•             infeksjoner

•             tverrsnittslesjoner

•             akutte nevrotoksiske tilstander

•             akutte nevrometabolske tilstander
Læringsutbytte

Deltakere skal gjennom interaktiv undervisning, simulering og ferdighetstrening tilegne seg kunnskap om håndtering av vanlige og enkelte sjeldne akutte nevrologiske tilstander.

Før under og etter kurset har deltakerne tilgang til supplerende opplæringsmateriell i en egen database.

Kursprøve og evaluering foregår digitalt i databasen etter gjennomført kurs.

Digitalt materiell vil være tilgjengelig i 3 måneder etter kursets slutt. Kurstimer

24 t


Deltakere

24


Kursavgift

NOK 6.750,- inkl. lunsj.
 

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Kurskomite

Nina Øksendal (kursleder), Helse Nord
Agnethe Eltoft (kursleder), Helse Nord
Susanne Ingebrigtsen (kursleder), Helse NordProgram

Program i PDF


Fant du det du lette etter?