Akutt nevrologi Bergen 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrologi

LÆRINGSMÅL

NEV004 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere akuttnevrologiske tilstander i, herunder:
akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
status epileptikus
nevroimmunologiske tilstander
hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidal blødning
synkope og kramper
redusert bevissthet
akutt økt intrakranialt trykk
akutte perifere pareser
infeksjoner
tverrsnittslesjoner
akutte nevrotoksiske tilstander
akutte nevrometabolske tilstander

KURSKOMITE

Kristin Varhaug, Eivind Kolstad, Andrej Khanevski, Anette Fromm og Jone Owe.

ANBEFALT LITTERATUR (4 TIMERS FORBEREDELSE) 

- Kapur 2019-Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus 
- Ljøstad 2019 -Utredning ved akuttsvimmelhet, TDNLF 
- Phipps 2020- Management of acute ischemic stroke 
- Turc 2019 – ESO Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic Stroke 
- Hefte Veileder i akuttnevrologi fra Norsk nevrologisk forening 
- Plum and Posner’s Diagnosis and Treatment of Stupor and Coma, 5th ed

PRIS

6200,- med forbehold om endringer

ANTALL DELTAKERE

24

PROGRAM

Mandag 21.11.22
Kursleder Kolstad
09:00 – 09:10         Velkommen Kolstad/ Khanevski/Varhaug
09.10 – 09:55 Den bevisstløse pasient Kolstad
10:00  - 10:45 Akutt hjerneslag Fromm
10:50 – 11:30 Akutt hjerneslag Fromm
LUNSJ
12:30 – 13:15 Epilepsi/status epileptikus Veiby
13:20 – 14:05 Akutt nevroradiologi Njølstad 
14:10 – 14:55 Infeksjoner i nervesystemet Kvalvik
15:00 – 15:45 Akutt nevrokirurgiske tilstander Obad

Tirsdag 22.11.22
Kursleder Khanevski
09:00 - 09:45 Hodepine Bjørk
09:50 – 10:35 Demyeliniserende lidelser  Torkildsen
10:45 – 11:30 Myelopatier Vedeler
LUNSJ
12:30 – 13:15 Akutte nevrotoksikologiske og nevro- Khanevski/Varhaug
        metabolske tilstander
13:20 – 14:30 Nevroimmunologiske tilstander, auto- Vedeler
        immun encefalitt, myastheni
14:35 – 15:20        Akutt svimmelhet  Berge
Onsdag 23.11.22       
Kursleder Varhaug
09-11:30         Stasjonstrening (spinalpunksjon, otonevrologi, nevrooftalmologi) Owe/Berge/Bjerland
11:30-12:15 Prøve og avslutning Kolstad/ Khanevski/VarhaugAnbefalt litteratur (4 timers forberedelse) 
Kapur2019-Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus 
Ljøstad 2019 -Utredning ved akuttsvimmelhet, TDNLF 
Phipps2020- Management of acute ischemic stroke 
Turc2019 – ESO Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic Stroke 
Hefte Veileder i akuttnevrologi fra Norsk nevrologisk forening 
Plum and Posner’s Diagnosis and Treatment of Stupor and Coma, 5th ed

Fant du det du lette etter?