Akutt nevrologi Bergen 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrologi

LÆRINGSMÅL

NEV004 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere akuttnevrologiske tilstander i, herunder:
akutt hjerneslag og hjerneslagimitatorer
status epileptikus
nevroimmunologiske tilstander
hyperakutt hodepine inklusive subaraknoidal blødning
synkope og kramper
redusert bevissthet
akutt økt intrakranialt trykk
akutte perifere pareser
infeksjoner
tverrsnittslesjoner
akutte nevrotoksiske tilstander
akutte nevrometabolske tilstander

KURSKOMITE

Kristin Varhaug, Eivind Kolstad, Andrej Khanevski, Anette Fromm og Jone Owe.

ANBEFALT LITTERATUR (4 TIMERS FORBEREDELSE) 

- Kapur 2019-Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus 
- Ljøstad 2019 -Utredning ved akuttsvimmelhet, TDNLF 
- Phipps 2020- Management of acute ischemic stroke 
- Turc 2019 – ESO Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic Stroke 
- Hefte Veileder i akuttnevrologi fra Norsk nevrologisk forening 
- Plum and Posner’s Diagnosis and Treatment of Stupor and Coma, 5th ed

PRIS

5300,- med forbehold om endringer

ANTALL DELTAKERE

40

PROGRAM

Offentliggjøres senere


Fant du det du lette etter?