Administrasjon og ledelse - vår 2024

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Det vil også denne gangen bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse, våren 2024.

I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilke datoer som passer deg/arbeidsgiver best for vårens Administrasjon og ledelsekurs, i regi av:

Bergen              29.01.24-01.02.24 - Digitalt
Trondheim 1   19.02.24-23-02-24 - Digitalt
Tromsø             04.03.24-08.03.24 - Fysisk oppmøte
Oslo 1               18.03.24-22.03.24 - Digitalt
Trondheim 2   15.04.24-19.04.24 - Digitalt
Oslo 2               22.04.24-26.04.24 - Fysisk oppmøte

Dersom du ikke får tildelt plass på ditt førstevalg er du fremdeles med i vurderingen til plass på valg 2-6

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten per 01.09.2023, totalt tjenestetid (antall tellende mnd per 01.09.2023 som kan være tellende ved søknad om spesialitet) og forventet ferdig spesialist (mnd/år).

For å få godkjent kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for per 01.09.2023. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursledere

 Alf Henrik Andreassen (Vest)

Gunnar Bovim (Midt)

Øivind Irtun (Nord)

Dag Jacobsen (Sør-Øst)

Kursavgift

8200,- (5 dagers kurs)

7000,- (4 dagers kurs)

Med forbehold om indeksregulering

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Antall kursplasser

Vest - 50 plasser 

Midt - 42 plasser per kurs

Nord - 85 plasser

Sør-Øst - 60 plasser per kurs

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: 

Kvalitet og pasientsikkerhet
FKM-LM-42 Forbedringskunnskap
Samhandling
FKM-LM-59 Roller og ansvar innen helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig
FKM-LM-60 Samhandlingstiltak
Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse
FKM-LM-70 Enhetlig ledelse og egen rolle
FKM-LM-71 Legespesialistens ansvar og roller
FKM-LM-72 Organisering og kvalitet i behandlingen
FKM-LM-73 Egne holdninger og verdier
FKM-LM-74 Internkontroll

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Tema

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

Program Vest

Kommer

Program Midt

Kommer

Program Nord

Program Sør-Øst

Kommer


Fant du det du lette etter?