Administrasjon og ledelse vår 2022

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

FELLES PÅMELDING ADMINISTRASJON OG LEDELSE VÅREN 2022
 - totalt 6 kurs -

Info om påmelding

I år vil det også bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse våren 2022

I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilket dato som passer deg/arbeidsgiver best for vårens Administrasjon og ledelseskurs, kurs i regi av:

Bergen                24.01.22 - 27.01.22

Trondheim 1      28.02.22 - 04.03.22

Tromsø                07.03.22 - 11.03.22

Oslo 1                  21.03.22 - 25.03.22

Oslo 2                  25.04.22 - 29.04.22

Trondheim 2      02.05.22 - 06.05.22

Dersom du ikke får tildelt plass på ditt førstevalg er du fremdeles med i vurderingen til plass på valg 2-6

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten pr 01.01.2022, Totalt tjenestetid (Antall tellende mnd pr 01.01.2022 som kan være tellende ved søknad om spesialitet) og forventet ferdig spesialist (mnd/år)

For å få godkjent kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.


Kursleder

Trond Engjom (Vest)

Gunnar Bovim (Midt)

Øivind Irtun (Nord)

Dag Jacobsen (Sør-Øst)

Kursavgift

7200 ,- (5 dagers kurs)

6200 ,- (4 dagers kurs)

Med forbehold om indeksregulering

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Antall plasser

Vest -         50 plasser
Midt -        40 plasser pr kurs
Nord -       80 plasser
Sør-Øst     50 plasser pr kurs

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: 

LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Tema

  • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
  • Kommunikasjon og konflikter
  • Jus Norske helserett
  • Økonomi innen helsevesenet

Program Helse Vest

Program uke 4, 2022 (PDF)

Program Helse Midt

Kursprogram Administrasjon og ledelse uke 9.pdf

Kursprogram Administrasjon og ledelse uke 18.pdf

Program Helse Nord 

Program v 2022.pdf

Oppmøte: Linken Møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø

Program Helse Sør-Øst

Kommer


Fant du det du lette etter?